issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ПСИХОАНАЛІТИЧНІ ІДЕЇ В КОНТЕКСТІ РАДЯНСЬКОЇ ОСВІТНЬОЇ ПОЛІТИКИ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XX СТОЛІТТЯ

ПСИХОАНАЛІТИЧНІ ІДЕЇ В КОНТЕКСТІ РАДЯНСЬКОЇ ОСВІТНЬОЇ ПОЛІТИКИ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XX СТОЛІТТЯ

Шпичак І. П.

магістр педагогічної освіти, старший викладач кафедри педагогіки, психології та корекційної освіти Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

 

У статті розкрито особливості радянської освітньої політики в першій половині XX століття. Висвітлено сутність і зміст психоаналітичного вчення З. Фройда у Радянській Росії. Розглянуто аспекти практичного застосування психоаналітичних ідей у вирішенні загальнодержавного завдання виховання дитини на засадах комуністичної ідеології.

 

Ключові слова: психоаналіз, психоаналітичні ідеї, психоаналітичне виховання, радянська освітня політика.

 

Література

1. Гринько Г. Соціальне виховання дітей / Г. Гринько // Порадник по соціальному вихованню дітей. – Харків, 1921. – C. 5–23.

2. Карвасарский Б. Д. Психоанализ в России / Б. Д. Карвасарский. – Психотерапевтическая энциклопедия. – СПб. : Питер, 2000. – 752 с.

3. Лейбин В. М. Зигмунд Фрейд и психоанализ в Росcии / В. М. Лейбин. – М. : Республика, 1994. – 224 с.

4. Лейбин В. М. Фрейд, психоанализ и современная западная философия / В. М. Лейбин. – М. : Политиздат, 1990. – 552 с.

5. Овчаренко В. И. История российского психоанализа и проблемы ее периодизации / В. И. Овчаренко // Архетип. – 1996. – № 3–4. – С. 145–150.

6. Рыжков В. Психоанализ как система воспитания / В. Рыжков // Антология российского психоанализа : в 2 т. / В. И. Овчаренко, В. М. Лейбин. – М., 1999. – Т. 1. – С. 224–243.

7. Романов И. Ю. Психоанализ: культурная практика и терапевтический смысл / И. Ю. Романов. – М., 1994. – 288 с.

8. Эткинд А. Эрос невозможного: История психоанализа в России / А. Эткинд. – СПб. : Медуза, 1993. – 463 с.