issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

Досвід соціально-педагогічної підтримки у роботі з дівчатками-підлітками

Досвід соціально-педагогічної підтримки у роботі з дівчатками-підлітками

Штифурак В. Є.

доктор педагогічних наук, професор кафедри психології Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

 

У статті узагальнено досвід соціально-педагогічної допомоги, яка надається дівчаткам-підліткам, що перебувають у кризових ситуаціях. Підтверджено важливість превентивної складової у виховній взаємодії з підлітками та можливості використання у соціально-педагогічній роботі психотерапевтичних технік.

 

Ключові слова: соціально-педагогічна допомога, дівчатка-підлітки, превентивне виховання, кризові ситуації.

 

Література

1. Битянова М. Р. Организация психологической работы в школе : [учеб. пос.] / М. Р. Битянова. – М. : Генезис, 2000. – 298 с.

2. Буянов М. И. Основы психотерапии детей и подростков / Михаил Иванович Буянов. – Киев : Вища школа, 1990. – 191 с.

3. Дем’янюк Т. Превентивне виховання учнівської молоді: інноваційні технології : [навч.-метод. пос.] / Т. Дем’янюк, М. Байрамова, В. Оржеховська, П. Мельничук. – Київ-Рівне : Волинські обереги, 2006. – 360 с.

4. Кондрашенко В. Т. Девиантное поведение у подростков. Диагностика, профилактика, коррекция : [учеб.-метод. пособ.] / В. Т. Кондрашенко, С. А. Игумнов. – Минск : Аверсэв, 2004. – 365 с.

5. Шванцара Й. Фактор личного контакта психологической диагностики / Й. Шванцара [и др.] // Диагностика психического развития. – Прага, 1978.