issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ЗАЛУЧЕННЯ МОЛОДШИХ ПІДЛІТКІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ-ІНТЕРНАТІВ ДО СУСПІЛЬНО КОРИСНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК УМОВА ВИХОВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

ЗАЛУЧЕННЯ МОЛОДШИХ ПІДЛІТКІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ-ІНТЕРНАТІВ ДО СУСПІЛЬНО КОРИСНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК УМОВА ВИХОВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Яцеленко А. А.

аспірант лабораторії виховної роботи в закладах інтернатного типуІнституту проблем виховання НАПН України

 

У статті здійснено аналіз напрямів позаурочної діяльності з виховання відповідальності молодших підлітків у загальноосвітніх школах-інтернатах. Розкрито сутність і особливості виховання відповідальності молодших підлітків у процесі суспільно корисної діяльності. Розглянуто зміст заходів, які сприяють здійсненню відповідальних вчинків та засвоєнню норм моральної поведінки. Автором запропонована тематика колективних творчих справ для стимулювання вчинкової активності молодших підлітків.

 

Ключові слова: виховання відповідальності, молодші підлітки, загальноосвітні школи-інтернати, суспільно корисна діяльність, вчинкова активність.

 

Література

1. Канішевська Л. В. Виховання соціальної зрілості старшокласників загальноосвітніх шкіл-інтернатів у позаурочній діяльності : монографія / Любов Вікторівна Канішевська. – К. : ХмЦНП, 2011. – 368 с.

2. Муздыбаев К. Психология ответственности / К. Муздыбаев. – М. : Наука, 1983. – 240 с.

3. Савчин М. В. Психологія відповідальної поведінки : монографія / Савчин М. В. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2008. – 280 с.

4. Скорбилина Н. И. Психологические условия формирования ответственности школьников / Скорбилина Н. И. – М. : Наука, 1987. – С. 48–49.