issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

СУТНІСТЬ І ФУНКЦІОНАЛЬНА РОЛЬ СОЦІАЛЬНОЇ ІНІЦІАТИВНОСТІ У СТРУКТУРІ ЛІДЕРСТВА ПІДЛІТКІВ

СУТНІСТЬ І ФУНКЦІОНАЛЬНА РОЛЬ СОЦІАЛЬНОЇ ІНІЦІАТИВНОСТІ У СТРУКТУРІ ЛІДЕРСТВА ПІДЛІТКІВ

Петрочко Ж. В.

доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, заступник директора з науково-експериментальної роботи Інституту проблем виховання НАПН України

 

У статті розкрито сутність лідерства та лідерських якостей особистості. Охарактеризовано основні лідерські якості підлітків, означено функціональний зв'язок між ними. Проаналізовано результати опитування підлітків та дорослих лідерів щодо соціальної ініціативності та інших якостей у структурі лідерства.

 

Ключові слова: соціальна ініціативність, відповідальність, наполегливість, лідерство, лідерські якості.

 

Література

1. Алфімов Д. В. Виховання лідерських якостей учнів у сучасній загальноосвітній школі : монографія / Д. В. Алфімов. – Донецьк : Каштан, 2011. – 352 с.

2. Косенчук О. Г. Соціально-педагогічні умови формування лідерських якостей старшокласників в діяльності учнівського самоврядування : дис. … канд. пед. наук : 13.00.05 / Косенчук Ольга Геннадіївна. – К., 2013. – 192 с.

3. Лесникова С. Г. Проектная деятельность как средство развития социальной инициативности подростка в условиях детской общественной организации : дис. … канд. пед. наук / С. Г. Лесникова ; Удмуртский гос. ун-т. – Ижевск, 2005. – 248 с.

4. Максвелл Д. 21 обязательное кечество лидера / Д. Максвелл ; пер. с англ. Е. Г. Гендель. – Мн. : Попурри, 2002. – 176 с.

5. Окушко Т. К. Формування соціальної ініціативності підлітків у дитячому громадському об’єднанні / Т. К. Окушко // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді.

6. Тетерский С. В. Поддержка социальных инициатив детей и молодежи: опыт и эксперимент : монография / С. В. Тетерский. – М. : Маска, 2003. – 176 с.