issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СВІТОГЛЯДУ підлітків в умовах дитячИХ природоохороннИх об’єднаНЬ

ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СВІТОГЛЯДУ підлітків в умовах дитячИХ природоохороннИх об’єднаНЬ

Пащенко О. В.

науковий співробітник лабораторії дитячих об’єднань Інституту проблем виховання НАПН України

 

У статті розглянуто теоретичні та прикладні аспекти процесу формування екологічного світогляду підлітків в умовах діяльності дитячої громадської організації «Екологічна варта». Обґрунтовано критерії, показники та рівні сформованості екологічного світогляду, розроблені в межах експериментального дослідження.

 

Ключові слова: екологічний світогляд, підлітки, дитячі громадські організації, освіта для збалансованого розвитку.

 

Література

1. Вербицький В. Проектна форма навчання і виховання у загальноосвітніх навчальних закладах та позашкільних закладах освіти психолого-натуралістичного напряму. Проблеми та шляхи їх вирішення / В. Вербицький // Рідна школа. ‒

2. Веpнадский В.И. Химическое стpоение биосфеpы Земли и ее окpужения / В. И. Вернадский. - М. : Наука, 2001. - 376 с.

3. Крисаченко В.С. Екологічна культура: теорія і практика / В. С. Крисаченко. – К. : Заповіт, 1996. – 352 с.

4. Особливості формування світоглядної позиції особистості в умовах дитячого об'єднання: монографія / О. В. Безпалько, О. В. Касьянова ; наук. ред. Т. К. Окушко. ‒ Кіровоград; К. : Імекс-ЛТД, 2013. ‒ 260 с.

5. Пустовіт Н. Екологічна компетентність як мета освіти в інтересах збалансованого розвитку / Н. Пустовіт // Формування законодавчої та інституційної бази збалансованого розвитку. – К. : Аспект-Поліграф, 2010. – 32 с.

6. Сухомлинський В. О. Школа і природа / В. О. Сухомлинський // Вибр. Твори : у 5 т. ‒ К. : Рад. школа, 1979‒ – Т. 5.

7. Сяська І. О. Сутнісні характеристики процесу формування екологічної свідомості особистості / І. О. Сяська // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. пр. ‒ Кам’янець-Подільський : Видавець ПП Зволейко Д. Г., 2012. ‒ Вип. 16, кн. 3. ‒ С. 202‒211.

8. Як сформувати світоглядну позицію особистості в дитячому об’єднанні : метод. посіб. / Пащенко О. В., Чиренко Н. В., Чорна К. І. [та ін.] ; наук. ред. Т. К. Окушко. – Кіровоград : Імекс-ЛТД. – 200 с.