issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВУ СФЕРІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПРОФЕСІЙ В УМОВАХ ОСВІТНІХ ОКРУГІВ

АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВУ СФЕРІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПРОФЕСІЙ В УМОВАХ ОСВІТНІХ ОКРУГІВ

Пархоменко О. М.

науковий співпрацівник лабораторії трудового виховання та профорієнтації Інституту проблем виховання НАПН України

 

У статті розглянуто основні аспекти формування у старшокласників загальноосвітньої школи готовності до професійного самовизначення у виборі професій в освітніх округах, де здійснюється формування початкових базових знань і вмінь застосування сучасних сільськогосподарських технологій, розвиток творчих здібностей та забезпечується професійне самовизначення учнів сільської місцевості за напрямом фермерської діяльності.

 

Ключові слова: освітній округ, готовність, професійне самовизначення, допрофесійна підготовка, професії сільського господарства.

 

Література

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників (ДКХП). Вип. 2 “Сільське господарство, мисливство та пов’язані з ним послуги”. – К. : Украгропромпродуктивність, 2004. – 254 с.

Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа) / схвалена 22.11.2001 р. Міносвіти і науки України // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. – 2002. – № 2.

Кучерявий А. О. Формування готовності старшокласників до фермерської праці у навчально-виховному процесі сільської школи. : дисерт. … канд. пед. наук 13.00.07 / Херсонський державний університет / А. О. Кучерявий. – Херсон, 2003.

Навчальні програми загальноосвітніх навчальних закладів “Технології” [Електронний ресурс].‒ Режим доступу: http://www.stepanivka.narod.ru/. ‒ Назва з екрана.

Оржеховська В. М. Професійна орієнтація в процесі трудового навчання // Трудове навчання в школі. – К.,1984. – С. 76‒79.

Осипенко Л. Є. Формування дослідницьких вмінь сільських школярів // Постметодика. – 2005. – № 1. – С. 27‒33.

Положення про освітній округ / схвалене 27.08.2010 р. Кабінетом Міністрів України // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. – 2010. – № 2.

Трудове навчання : програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 5‒9 класи. – К. : Перун, 2005. – 256 с.

Яценко А. А. Уроки сільськогосподарської праці в малокомплектних школах / А. А. Яценко // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2005. – № 2. – С. 16‒19.