issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ТЕХНОЛОГІЇ ВИХОВАННЯ ГУМАНІСТИЧНОГО ІДЕАЛУ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

ТЕХНОЛОГІЇ ВИХОВАННЯ ГУМАНІСТИЧНОГО ІДЕАЛУ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

Павлюк Г. 

вчитель початкових класів Базальтівського НВО «Дошкільний навчальний заклад – школа І ст. », здобувач кафедри загальної та соціальної педагогіки та управління освітою Рівненського державного гуманітарного університету

 

Висвітлено проблему виховання гуманістичного ідеалу в учнів молодших класів. Проаналізовано сутність поняття «технологія виховання». Охарактеризовано основні технології виховання гуманістичного ідеалу дітей молодшого шкільного віку у практиці роботи початкової школи, а саме: гуманно-особистісні, серед яких дискурсивна технологія інтимно-особистісного спілкування, технологія створення ситуації успіху; технологія колективного творчого виховання.

 

Ключові слова: гуманістичний ідеал, виховання гуманістичного ідеалу, діти молодшого шкільного віку, технології виховання.

 

Література

Безкоровайна О. В. Виховання культури особистісного самоствердження в ранньому юнацькому віці : монографія / О. В. Безкоровайна. – Рівне : РДГУ, видавець Олег Зень, 2009. – 470 с.

Бех І. Д. Виховання особистості: особистісно орієнтований підхід: науково-практичні засади : в 2-х т. / Іван Дмитрович Бех. – К. : Либідь, 2003. – Кн. 2. – 344 с.

Карпенчук С. Г. Теорія і методика виховання : [навч. посібник] / С. Г. Карпенчук. – К. : Вища школа,1997. – 304 с

Лавроненко О. М. Формування гуманістичних цінностей – важливий аспект виховання молодших школярів / О. М. Лавроненко // Рідна школа. – 2004. – № 7–8. – С. 26–28.

Цимбалюк І. М. Психологія спілкування : [навч. посібник] / І. М. Цимбалюк. – К. : Професіонал, 2004. – 304 с.