issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА РОБОТА З ФОРМУВАННЯ САМОВИМОГЛИВОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ

ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА РОБОТА З ФОРМУВАННЯ САМОВИМОГЛИВОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ

Охріменко З. В.

науковий співробітник лабораторії трудового виховання і профорієнтації Інституту проблем виховання НАПН України

 

Розкрито зміст та педагогічні засоби формування у старшокласників самовимогливості в процесі професійної орієнтації, виходячи з того, що самовимогливість постає як умова самовиховання особистості, необхідна у період професійного самовизначення та професійного становлення.

 

Ключові слова: самовимогливість, професійна орієнтація, професійне консультування.

 

Література

Артеменко О. А. Структурні компоненти та критерії оцінки професійної спрямованості старшокласників – вихованців позашкільних навчальних закладів / О. А. Артеменко // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. праць. ‒ Кіровоград : Імекс-ЛТД. ‒ 2013. ‒ Вип. 17, кн. 1. ‒ С. 62‒72.

Бабко Т. М. Профконсультування як один із інноваційних напрямів профорієнтаційної діяльності вчителя в умовах профільної школи / Т. М. Бабко // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. праць. ‒ Кіровоград : Імекс-ЛТД. ‒ 2013. ‒ Вип. 17, кн. 1. ‒ С. 73‒81.

ВітковськаО. В. Професійне самовизначення особистості і практичні аспекти професійної консультації : монографія / О.В.Вітковська. – К.: Наук. світ, 2001. – 91с.

МойсеюкН. Є. Педагогіка : навч. посіб. / Н. Є.Мойсеюк. – [4-є вид.]. –К., 2003. – 615с.

Педагогічне управління професійним самовизначенням учнівської молоді: метод. посіб. / [за ред. М.П.Тименка].– К. : Інститут проблем виховання АПНУкраїни, 2001.– 153 с.

Синявський В. В. Психологічні основи профорієнтаційної професіографії : навч. посіб. / В. В. Синявський. – К. : ІПК ДСЗУ, 2010. – 89 с.

Системапрофинформационной роботы со старшеклассниками / Б.А. Федоришин, С.Е. Карпиловская, Р.И. Миттельман и др. ; [под. ред. Б.А. Федоришина].– К.: Радянська школа, 1988.– 176 с.