issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ФОРМУВАННЯ антинаркотичної СТІЙКОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В РАМКАХ СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА (рос.)

ФОРМУВАННЯ антинаркотичної СТІЙКОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В РАМКАХ СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА (рос.)

Оспанова Я. Н.

кандидат педагогічних наук, доцент,проректор з виховної роботиЄвразійського гуманітарного інституту

 

У статті розглянуто проблему профілактики наркоманії у рамках соціального партнерства. За результатами моніторингу діяльності вищих навчальних закладів Республіки Казахстан щодо організації профілактики наркоманії в студентському середовищі і SWOT-аналізу запропоновано програму формування антинаркотичної стійкості студентської молоді на основі концепції життєстійкості у вибірковій профілактиці.

 

Ключові слова: профілактика наркоманії, наркотична стійкість, соціальне партнерство, моніторинг, студентська молодь.

 

Література

Стратегии борьбы с наркоманией и наркобизнесом в Республике Казахстан на 2006‒2014 годы : Указ Президента республики Казахстан от 29 ноября 2005 года // САПП. ‒ 2005. ‒ № 42. ‒ С. 571.

НПО и государство: курсом эффективного партнерства : национальный доклад о развитии неправительственных организаций в Республике Казахстан. ‒ Астана, 2007. – 140 с.

Оспанова Я. Н. География борьбы с наркоманией : учеб. пособие / Я. Н. Оспанова, Т. А. Абдрашитова, С. Н. Молчанов. ‒ Астана: Агроиздат, 2007. – 130 с.

Стратегия „Казахстан-2050: новый политический курс состоявшегося государства : послание Президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева народу Казахстана. – Астана : Аккорда,