issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ЗМІСТ, ФОРМИ І МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ КРОС-КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ У ВИХОВНІЙ РОБОТІ ВИЩИХ ПЕДАГОГІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

ЗМІСТ, ФОРМИ І МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ КРОС-КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ У ВИХОВНІЙ РОБОТІ ВИЩИХ ПЕДАГОГІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Олинець Т. В.

асистент кафедри мовознавчих дисциплін педагогічного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

 

Висвітлено сучасні форми і методи формування крос-культурних цінностей у виховній роботі вищих педагогічних навчальних закладів. Особлива увага приділена формам виховної роботи (індивідуальним, мікрогруповим, груповим та масовим). Розкрито особливості організації та проведення кураторських годин, спецкурсу, зустрічей у бібліотеці, індивідуальних консультацій та тренінгової роботи зі студентами, спрямованої на виховання крос-культурних цінностей, та розглянуто методи етичного діалогу, бесіди, обговорення, дискусій, вправ, творчих завдань тощо.

 

Ключові слова: крос-культурні цінності, вищі педагогічні навчальні заклади, студенти, форми, методи.

 

Література

Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei. Recomandarea 1201 (1993) privind un protocol adiţional la Convenţia europreană a drepturilor omului, privind drepturile minorităţilor naţionale // Patraş E. Minorităţile naţionale din Ucraina şi Republica Moldova: statutul juridic. – Cernăuţi: Ed. Alexandru cel Bun, 1999. – P. 256–260.

Banks J. Multicultural education: issues and perspectives / Banks J. ‒ 3rd ed. ‒ Boston : Allyn & Bacon, 1997. ‒ 446 p.

Bennett C. Comprehensive multicultural education: theory and practice / ed. by Christine Bennett. ‒ 4th ed. ‒ MA : Allyn & Bacon, 1999. ‒ 440 p.

Berry J. W. Immigration, acculturation and adaptation // Applied psychology: An international review. ‒ 1997. ‒ Vol. 46 (1). ‒ P. 5‒68.

Cross-cultural psychology: Research and applications/ [Berry J.   Dasen P. . ‒ Cambridge etc. : Cambridge University Press,1992.