issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ІНІЦІАТИВНОСТІ ПІДЛІТКІВ У ДИТЯЧОМУ ГРОМАДСЬКОМУ ОБ’ЄДНАННІ

МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ІНІЦІАТИВНОСТІ ПІДЛІТКІВ У ДИТЯЧОМУ ГРОМАДСЬКОМУ ОБ’ЄДНАННІ

Окушко Т. К.

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії дитячих об’єднань Інституту проблем виховання НАПН України

 

У статті розглянуто питання формування соціальної ініціативності підлітків у дитячому громадському об’єднанні. Представлено логіку організації формувального етапу дослідження теми НДР лабораторії дитячих об’єднань Інституту проблем виховання НАПН України. Розкрито зміст, форми і методи формування соціальної ініціативності підлітків у дитячому громадському об’єднанні.

 

Ключові слова: дитячі об’єднання, соціальна ініціативність, соціальна активність, дитячі ініціативи, соціальна відповідальність, підлітки, діяльність. 

 

Література

Бех І. Д. Особистість у просторі духовного розвитку : навч. посіб. / І. Д. Бех. – К. : Академвидав, 2012. – 256 с. – (Серія «Альма-матер»).

Богуславский М. В. Детское движение в России: между прошлым и будущим : монография / М. В. Богуславский. – Тверь : Научная книга, 2007. – 112 с.

Данілова А. П. Модель педагогічної підтримки студентської соціальної ініціативи в проектній діяльності / А. П. Данілова // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. пр. ‒ Кам’янець-Подільський : Видавець ПП Зволейко Д. Г., 2012. ‒ Вип. 16, кн. 2. ‒ 384 с.

Окушко Т. К. Формування соціальної ініціативності підлітків у дитячому громадському обєднанні / Т. К. Окушко //Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. праць. – Кіровоград : Імекс-ЛТД. – 2013. – Вип. 17, кн. 2. – С. 44‒52.

Особливості формування світоглядної позиції особистості в умовах дитячого об'єднання : монографія / Окушко Т. К., Безпалько О. В., Петрочко Ж. В., Чорна К. І. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 260 с.

Як сформувати світоглядну позицію особистості в дитячому об’єднанні : метод. посіб. / О. В. Пащенко, Н. В. Чиренко, К. І. Чорна [та ін.] ; наук. ред. Т. К. Окушко. – Кіровоград : Імекс-ЛТД. – 200 с.