issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ЛОГІКА ФОРМУВАННЯ МІЖОСОБИСТІСНИХ ПАРТНЕРСЬКИХ СТОСУНКІВ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ З ОДНОЛІТКАМИ В ОРГАНІЗОВАНІЙ СПІЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

ЛОГІКА ФОРМУВАННЯ МІЖОСОБИСТІСНИХ ПАРТНЕРСЬКИХ СТОСУНКІВ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ З ОДНОЛІТКАМИ В ОРГАНІЗОВАНІЙ СПІЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Нечай С.П.

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної педагогіки, старший науковий співробітник Інституту проблем виховання НАПН України

 

У статті здійснено короткий аналіз результатів дослідження стану сформованості у старших дошкільників уявлень про ровесника як про партнера спільної діяльності. Ґрунтуючись на висновках, отриманих під час вивчення психолого-педагогічних досліджень і результатів констатувального етапу експерименту, визначено логіку формування міжособистісних партнерських стосунків старших дошкільників з однолітками в організованій спільній діяльності.

 

Ключові слова: міжособистісне партнерство, старші дошкільники, організована спільна діяльність.

 

Література

Базовий компонент дошкільної освіти України (нова редакція) / наук. керівник А. М. Богуш. ‒ К., 2012. ‒ 26 с.

Бех І. Д. Виховання особистості: Сходження до духовності : наук. видання / І. Д. Бех. ‒ К. : Либідь, 2006. ‒ 272 с.

Шевандрин Н. И. Социальная психология в образовании : учеб. пособие. 4. 1. Концептуальные и прикладные основы социальной психологии / Шевандрин Н. И. – М. : Владос, 1995. ‒ 544 с.