issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ МОЛОДІ ДО ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ У РІЗНИХ КРАЇНАХ

ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ МОЛОДІ ДО ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ У РІЗНИХ КРАЇНАХ

Мудрік В. І.

старший науковий співробітник лабораторії фізичного розвитку Інституту проблем виховання НАПН України

 

Стаття містить аналіз організаційної та педагогічної діяльності з формування мотивації до військової служби за кордоном. Розглянуто досвід США, Китаю, Ізраїлю, Росії та Бєларусі, які мають найбільш боєздатні армії. Окреслено позитивні і негативні сторони служби за контрактом. Визначено компоненти мотивації, які доцільно враховувати у вітчизняній практиці.

 

Ключові слова: мотивація, військова служба, армія, зарубіжний досвід.

 

Література

Грулёв С. П. Актуальные вопросы реформирования вооружённых сил Республики Беларусь // Сайт Минобороны Республики Беларусь. ‒Режим доступа: http://www.mod.mil.by/statyagurulev.html. ‒ Название с экрана.

Масюченко К. К. Мотивационнаяготовность призывников к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации : автореф. дис. … канд. психолог. наук, специальность 19.00.14 / К. К. Масюченко. – М., 1997. – 18 с.

Соотнощение денежногодовольствия армий мира [Электронный ресурс]. ‒ Режим доступа:http://www.b-i.viard.ru/ne_chleb.htm. ‒ Название с экрана.

CергеевС.В. Рекламирование вооруженных сил в США, Германии, Франции /С. В. Сергеев //Зарубежное военное обозрение. ‒ 1993. ‒ № 3. ‒ С. 16.

Baker, A. ScaleDevelopmentforEnlistmentMotivationMeasuresTodd / A. Baker ; 5001 EisenhowerAvenue, Alexandria, Virginia 22333—5600 Office, DeputyChiefStaffforPersonnelDepartmenttheArmy. ‒

Department of Defense, Budget FY 2009 [Electronic resource]. ‒ URL: http://www.whitehouse.gov/omb/budget/fy2009/defense.html. ‒ Title from the screen.

McDuffee, A. Dollar-Driven Recruiting / Allen McDuffee // The Nation. ‒ 2008. ‒ May 16. ‒ [Electronic resource]. ‒ URL: http://www.thenation.com/doc/20080602/mcduffee/print]. ‒ Title from the screen.

Reuven, G. The Motivation for Serving in the IDF / Gal, Reuven // Mirror of Time / Strategic Assessment. ‒ 1999. ‒ December. ‒ Vol. 2, No. 3.

Reuven, G. Portrait of the Israeli Soldier / Gal, Reuven ; Greenwood Press. ‒ Westport, CT. Publication, 1986. ‒ P. 58.

Qiao Taiyang. Military Motivation / Qiao Taiyang // The Chinese Way [Electronic resource]. ‒ URL: http://blogs.hbr.org/frontline-leadership/2010/11/military-motivation-the-chines.html <http://blogs.hbr.org/frontline -leadership/2010/11/military-motivation-the-chines.html. ‒ Title from the screen.