issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

МУЗИЧНІ ОБРАЗИ ЯК ВИХОВНІ СКЛАДОВІ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

МУЗИЧНІ ОБРАЗИ ЯК ВИХОВНІ СКЛАДОВІ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Крюкова О. І. 

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної та початкової освіти Луганського національного університету імені Тараса Шевченка

 

У статті представлено аналіз музичних художніх образів як виховних складових навчальної діяльності молодших школярів. Автором виділено дидактико-методичні, технологічні, педагогічно-музикознавчі та педагогічно-аксіологічні підходи щодо впровадження музичної образності в освітній простір. За цією логікою запропоновано систематизацію музичних образів як виховних складових навчання дітей мови, літературного читання, предмету “Я ‒ у світі” та природознавства.

 

Ключові слова: музичні образи, навчальна діяльність, виховання, молодші школярі, музична комунікація, інтонаційні джерела.

 

Література

Бех І. Д. Виховання особистості : у 2 кн. Кн. 1: Особистісно орієнтований підхід: теоретико-технологічні засади : навч.-метод. вид. / І. Д. Бех. – К. : Либідь, 2003. – 280 с.

Комісаров О. В. Початкове навчання співу на фонетичній основі української мови : навч. посіб. / О. В. Комісаров. – К. : ІСДО, 1995. – 88 с.

Крюкова О.І. Технологія музично оцінної діяльності молодших школярів у фаховій підготовці вчителів початкових класів / О. І. Крюкова // Інноваційні моделі підготовки фахівців дошкільної та початкової освіти : колективна монографія / О. Г. Брежнєва, Н. В. Гавриш, Н. В. Горобець [та ін.]; за заг. ред. Н. В. Гавриш.‒ Луганськ: Вид-во ДЗ “ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2013 – 372 с.

Медушевский В. В. О закономерностях и средствах художественного воздействия музыки / В. В. Медушевский.– М.: Просвещение, 1976.– 252 с.

Рудницька О. П. Педагогіка: загальна та мистецька: навч. посіб. – Тернопіль : Навчальна книга / О. П. Рудницька. – Богдан, 2005. – 360 с.

Савченко О. Я. Дидактика початкової школи : підручник для студ. пед. факультетів / О. Я. Савченко. – К. : Ґенеза, 1999. – 368 с.