issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

СІМЕЙНІ ЦІННОСТІ У КОНТЕКСТІ РЕАЛІЙ СУЧАСНОГО АМЕРИКАНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

СІМЕЙНІ ЦІННОСТІ У КОНТЕКСТІ РЕАЛІЙ СУЧАСНОГО АМЕРИКАНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Кравченко Т. В.

доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник лабораторії сімейного виховання Інституту проблем виховання НАПН України

 

Розкрито сутність поняття “сімейні цінності” як сукупності прийнятих у суспільстві уявлень про сім’ю, що позначаються на способі її життєдіяльності. Встановлено, що у Сполучених Штатах Америки в основу інтерпретації сім’ї покладено її розуміння як колективу, який очолюють партнери протилежних статей, що перебувають у шлюбі і мають дітей. Доведена недоцільність, неправомірність і непридатність традиційного розгляду сім’ї, оскільки вона як соціальна та економічна структура є динамічною конструкцією, трактування якої має змінюватися відповідно до потреб громадянського суспільства. Визначено особливості посттрадиційної американської сім’ї.

 

Ключові слова: сімейні цінності, сім’я, Сполучені Штати Америки, традиційна сім’я, посттрадиційна сім’я, демократичні сімейні цінності.

 

Література

Хаттер М. Что формирует семью? / Марк Хаттер // США: общество и ценности. – 2001. – январь. – С. 10–11.

BacaZinnM. (2000). Feminismandfamilystudiesforanewcountry //AnnalstheAmericanacademypoliticalandsocialscience. 571: 42– 56.

CoontzS. (1997). Thewaywereallyare: ComingtotermswithAmerica’schangingfamilies. – N.Y.: BasicBooks. – 375 p.

EggebeenD. J. andLicherD. (1991). Race, FamilyStructure, andChangingPovertyamongAmericanChildren // AmericanSociologicalRewiew 56 (6): 801–817.

Hill Martha. (1995). When Is a Family a Family? Evidence from Survey Data and Implication for Family Policy // Journal of Family and Economic Issues.  16 (1): 35–64.

HooksB. (2000). Feminismisforeverybody. – Cambridge, MA: SouthEndPress. – 412 p.

Johnson J.R. (2004). Preferred by law: The disappearance of the traditional family and law’s refusal to let it go // Women’s Rights Law Reporter. 25 (2–3): 125–144.

Religion & EthicsNewsweekly. Survey: Faith and family in America. RetrievedJuly 21, 2007. – [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.pbs.org/net/religionandethics/week908/survey.html.

StacеyJ. (1996). Inthenamethefamily: Rethinkingfamilyvaluesinthepostmodernage. – Boston: BeaconPress. – 314 p.