issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ФОРМУВАННЯ У ПІДЛІТКІВ ГОТОВНОСТІ ДО ЕКОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В НЕФОРМАЛЬНІЙ ОСВІТІ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН

ФОРМУВАННЯ У ПІДЛІТКІВ ГОТОВНОСТІ ДО ЕКОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В НЕФОРМАЛЬНІЙ ОСВІТІ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН

Колодько І. М.

аспірантка Інституту проблем виховання НАПН України

 

Висвітлено та узагальнено практичний досвід формування готовності підлітків до екологічної діяльності в неформальній освіті країн Європи, зокрема Польщі, Чехії, Великобританії, Норвегії, Німеччини, Франції та Фінляндії. Обґрунтовано важливу роль неформальної екологічної освіти у вихованні підростаючого покоління на сучасному етапі.

 

Ключові слова: неформальна освіта, екологічна діяльність, неперервна освіта, позашкільні заклади.

 

Література

Взаємодія школи та соціального середовища у вихованні учнів колежів і ліцеїв Франції [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://disser.com.ua/contents/27524.html. ‒ Назва з екрана.

Зарубежный опыт предоставления услуг в сфере дополнительного образования детей/ Д. С. Молоков //Ярославский педагогический вестник.– 2013. ‒ № 1.– Том II (Психолого-педагогические науки). – С. 1‒7.

Марченко Г. В. Історія виникнення і розвитку екологічної освіти школярів у Великій Британії // Гуманітарні науки. – 2005. – № 1. – С. 97–106.

Меморандум Європейської Комісії 2000. Рекомендація 1437 (2000) Про неформальну освіту. [Електронний ресурс] – Режим доступу:  http://www.bologna-berlin2003.de/pdf/MemorandumEng.pdf. ‒ Назва з екрана.

Парфилова Г. Г. Экологическое воспитание младших школьников в семье : дисс. … канд. пед. наук : спец. 13.00.01 / Парфилова Гульфия Габдрахмановна. – Казань, 2003. – 173 с. – Библиогр.: с. 12–13.

Шульженко А. К. Развитие эколого-эстетической культуры личности в современной Германии / А. К. Шульженко // Педагогика.– 2003.– № 1.– С. 94‒97.

ColleyH., HodkinsP. &MalcomJ.InformalityandformalityinLifelongLearningInstituteUniversityLeeds. рp. 15–23.

EnvironmentalEducationinFinland – ACaseStudyEnvironmentalEducationinNatureSchools. EilaJeronen, JuhaJeronen &HannaRaustia (2009)InternationalJournalEnvironmental & ScienceEducation. Vol. 4, No. 1. pp. 1–23.

Informalcountryreport. CzechRepublic. Retrieved from: Polski Klub Ekologiczny. Retrieved from: http://pke-om.most.org.pl/.