issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ТЕХНОЛОГІЯ ВИХОВАННЯ ГУМАНІСТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ СТУДЕНТIВ ПЕДАГОГIЧНИХ КОЛЕДЖIВ ЗАСОБАМИ ЕТНОПЕДАГОГІКИ

ТЕХНОЛОГІЯ ВИХОВАННЯ ГУМАНІСТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ СТУДЕНТIВ ПЕДАГОГIЧНИХ КОЛЕДЖIВ ЗАСОБАМИ ЕТНОПЕДАГОГІКИ

Кобзаренко Л.А. 

викладач музично-педагогічних дисциплін з методикою викладанняВінницького обласного комунального гуманітарно-педагогічного коледжу

 

Розглянуто і науково обґрунтовано прогностичну модель та технологію виховання гуманістичних цінностей студентiв педагогiчних коледжiв засобами етнопедагогіки. Визначено напрями, рівні, педагогічні умови, етапи виховання гуманістичних цінностей, що утворюють цілісну систему професійної підготовки майбутнього фахівця освітньої галузi.

 

Ключові слова: етнопедагогiка, гуманістичні цінності, технологія виховання, модель, студенти педагогічних коледжів. 

 

Література

Бех І. Д. Особистість у просторі духовного розвитку : навч. посіб / І. Д. Бех. – К. : Академвидав, 2012. – С. 14.

Брилiна В. Л. Вокальна професiйна пiдготовка вчителя музики / В. Л. Брилiна : метод. посiб. – В. : Нова книга. – 2013. – С. 20.

Кіт Г. Г. Українська народна педагогіка: курс лекцій : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Г. Г. Кіт, Г. С. Тарасенко. – Вінниця : Едельвейс і К, 2008. – С. 

Kirschenbaum H. A. Comprehensive Model for Values Education and Moral Education / H. A. Kirschenbaum // Phi Delta Kappan. – 1992. – June. – Vol. 73, № 10. – P. 771–776.

Parsons T. Values motives and systems of actions / T. Parsons, E. Shills // Toward a general theory of action. – N.  – Р. 234–238.