issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ЗМІСТУ ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ В ПЕДАГОГІЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ

СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ЗМІСТУ ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ В ПЕДАГОГІЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ

Зубалій М. Д. 

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник лабораторії фізичного розвитку Інституту проблем виховання НАПН України

 

Розкрито становлення і розвиток змісту військово-патріотичного виховання в педагогічній літературі. З цією метою виділено та проаналізовано основні праці з військово-патріотичного виховання, в яких автори висвітлюють сутність і зміст цього поняття, а також дають його визначення. У статті доведено, що правильне визначення сутності й змісту означеного концепту впливає на розвиток теорії і методики військово-патріотичного виховання.

 

Ключові слова: військово-патріотичне виховання, поняття, терміни, теорія і методика військово-патріотичного виховання, ефективність, допризовник, старшокласник, військова служба.

 

Література

1. Бублик Л. А. Военно-патриотическое воспитание молодёжи / Л. А. Бублик, Н. И. Иванов. – М. : Знание, 1966. – 40 с.

2. Грановский С. А. Военно-патриотическое воспитание молодёжи (В помощь пропагандистам и организаторам воспитательной работы) / С. А. Грановский, А. И. Фиш. – Волгоград, 1968. – 54 с.

3. Епишев А. А. Дело огромной важности: о некоторых вопросах военно-патриотического воспитания / А. А. Епишев. – М. : Знание, 1965. – 23 с.

4. Зубалій М. Д. Форми військово-патріотичного виховання допризовної молоді / М. Д. Зубалій. – К., 2010. – 272 с.

5. Мосолов Г. К. Военно-патриотическое воспитание: содержание и принципы / Г. К. Мосолов, В. Г. Колычев // Молодой коммунист. – 1978. – №  – С. 45.

6. Мосолов Г. К. Методологические проблемы военно-патриотического воспитания молодёжи / Г. К. Мосолов // Истоки мужества и славы /[сост. И. А. Чухрай ; под ред. Л. К. Балясной]. – Владивосток : ДГУ, 1974. – С. 65–78.

7. Основы военной психологии и педагогики / А. В. Барабанщиков, В. П. Давыдов, Н. Ф. Феденко ; [под ред. А. В. Барабанщикова]. – М. : Просвещение, 1988. –227 с.

8. Сквирский Л. С. Военно-патриотическое воспитание школьников / Л. С. Сквирский. – М. : Знание, 1965. – 24 с.

9. Средин Г. В. Военно-патриотическое воспитание в условиях обострения идеологической борьбы / Г. В. Средин // Слово лектора. – 1984. ‒ №  – С. 15.

10. Цимеринова З. Г. Вопросы методики военно-патриотического воспитания учащихся 5‒8 классов советской общеобразовательной школы : дис. …канд.пед.наук : 13.00.01 / З. Г. Цимеринова. – Харьков, 1967. – С. 11‒12.