issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОБРОЧИННОЇ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОБРОЧИННОЇ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ

Данілова А. П. 

кандидат педагогічних наук, молодший науковий співробітник лабораторії соціальної педагогіки Інституту проблем виховання НАПН України

 

Проаналізовано особливості учнівського соціального проекту та прийоми його створення. Визначено сутність понять “проект”, “соціальне проектування”, узагальнено їхні базові ознаки. Представлено модель життєвого циклу проекту (планування, виконання, моніторинг і контроль, завершення проекту) та його хронологію. Розглянуто умови успішності учнівського проекту.

 

Ключові слова: соціальний проект, проектування, модель життєвого циклу проекту, доброчинна діяльність.

 

Література

1. Азарова Т. В. Технологія оцінки соціальних програм і проектів / Т. В. Азарова, Л. К. Абрамов. – Кіровоград : ІСКМ, 2007. – 100 с.

2. Безпалько О. В. Соціальне проектування : навч. посіб. / О. В. Безпалько. – К. : Київськ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2010. – 128 с.

3. Давай сделаем проект! : путеводитель по проектному менеджменту / [под ред. З. Лукьяновой, О. Ивановой, М. Долгих, З. Деринг]. - [3-е изд.]. – Пермь, 2007. – 200 с.

4. Дизайн проектов / [Нечаев В. Д., Огнев А. С., Максименкова М. В. и др.]. – М. : МГГУ им. М. А. Шолохова, 2009. – 103 с.

5. Колоколова О. И. Применение современных методов проектирования в образовательном процессе / О. И. Колоколова.– Петрозаводск, 2008.– 154 с.

6. Кузнецова И. В. Обучение социальному проектированию : материалы Междунар. проекта “АСТ! Действуй!” / И. В. Кузнецова, Т. Г. Никулина, Т. В. Сватенко. – М., 2007. – 216 с.

7. Приходченко К. І. Технології виконання цілей можливої досконалості індивіда у проектній діяльності / К. І. Приходченко // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. пр. ‒ Кам’янець-Подільський : Видавець ПП Зволейко Д. Г., 2012. ‒ Вип. 16, кн. 3. ‒ С. 102‒109.

8. Проектний аналіз / відп. ред. О. С. Москвін. – К. : Лібра, 1997. – 366 с.

9. Соціальна педагогіка: словник-довідник / за заг. ред. Т.Ф.Алєксєєнко. – Вінниця: Планер. – 2009. – 542 с.