issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

СИСТЕМА КРИТЕРІЇВ І ПОКАЗНИКІВ ГОТОВНОСТІ ЮНАКІВ ШКІЛ-ІНТЕРНАТІВ ДО ВИКОНАННЯ РОЛІ МАЙБУТНЬОГО СІМ’ЯНИНА

СИСТЕМА КРИТЕРІЇВ І ПОКАЗНИКІВ ГОТОВНОСТІ ЮНАКІВ ШКІЛ-ІНТЕРНАТІВ ДО ВИКОНАННЯ РОЛІ МАЙБУТНЬОГО СІМ’ЯНИНА

Грітчина А. І.

аспірантка лабораторії виховної роботи в закладах інтернатного типу Інституту проблем виховання НАПН України

 

На основі аналізу наукової літератури готовність юнаків загальноосвітніх шкіл-інтернатів до виконання ролі сім’янина визначено як інтегративне утворення, складовими якого є когнітивний, емоційно-мотиваційний і поведінковий компоненти. Розкрито показники для оцінювання рівня сформованості кожного структурного компонента, а також рівні сформованості досліджуваного явища.

 

Ключові слова: готовність, критерії, показники, школа-інтернат, юнаки, сім’янин, роль сім’янина.

 

Література

1. Звєрєва І. Д. Діагностика моральної вихованості школярів / І. Д.Звєрєва, Л. Г. Коваль, П. Д. Фролов. – К. : ІСДО, 1995. –156 с.

2. Педагогика / [Ю. К. Бабанский и др.] ; под ред. Ю. К. Бабанского. ‒ 2-ге вид. – М. : Просвещение, 1988. – 478 с.

3. Соціологія : короткий енциклопед. слов. / [В. І. Волович, В. І. Тарасенко, М. В. Захарченко та ін.]. – К. : Укр. Центр духов. культури, 1998. – 736 с.

4. Яценко Л. В. Сутнісні характеристики готовності до відповідального батьківства / Л. В. Яценко // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. праць. ‒ Кіровоград : Імекс-ЛТД. ‒ 2013. ‒ Вип. 17, кн. 2. ‒ С. 513‒521.