issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

Соціально свідоме становлення особистості молодшого підлітка в системі „довіра–недовіра”

Соціально свідоме становлення особистості молодшого підлітка в системі „довіра–недовіра”

Горпинюк В. П. 

науковий співробітник лабораторії сімейного виховання Інституту проблем виховання НАПН України

 

У статті розкрито відмітні ознаки соціальної сфери сім’ї. Теоретично з’ясовано соціально-психологічний портрет молодшого підлітка. Порушено проблему функціонування протилежностей – довіри і недовіри. Досліджено інноваційну систему „довіра – недовіра”. Розглянуто вплив системи „довіра – недовіра” на соціально свідоме становлення особистості підлітка. Сформульовано основні функції системи „довіра – недовіра”. Скеровано увагу на педагогічну технологію „Розвиток критичного мислення”.

 

Ключові слова: сім’я, молодший підліток, буття у сім’ї, довіра, недовіра, суб’єкт довіри і недовіри, сутність системи „довіра – недовіра”, цінності підлітка, становлення особистості підлітка, функції системи „довіра – недовіра”, критичне мислення.

 

Література

1. Бардашевская Л. П. Современная технология «Развитие критического мышления» / Л. П. Бардашевская // Січневі педагогічні читання. – Вип. 9. – Сімферополь : НІЦ КІПУ, 2011. – С. 144–147.

2. Большой психологический словарь / сост. и общ. ред. Б. Г. Мещерякова, В. П. Зинченко. – СПб. : Прайм-ЕВРОЗНАК, 2007. – 672 с. – (Большая университетская библиотека).

3. Вікова та педагогічна психологія : навч. посіб. / О. В. Скрипченко, Л. В. Волинська, З. В. Огороднійчук [й ін.].– К.: Просвіта, 2001.– 416 с.

4. Головин С.Ю. Словарь психолога-практика / Сергей Юрьевич Головин.– 2-е изд., перераб. и доп.– Минск: Харвест, 2007.– 976 с.– (Библиотека практической психологии).

5. Програма формування педагогічної культури батьків / за ред. В.Г. Постового.– К., 2003.– 107 с.

6. Психология современного подростка / под ред. проф. Л.А. Регуш.– СПб.: Речь, 2005.– 386 с.

7. Філософський словник / за ред. В.І. Шинкарука.– К.: Гол. ред. УРЕ АН УРСР, 1973.– 600 с.