issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ОСНОВНІ ПЕРІОДИ ГУМАНІЗАЦІЇ ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ ЗАСОБАМИ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА (ХХ ‒початокХХІстоліття)

ОСНОВНІ ПЕРІОДИ ГУМАНІЗАЦІЇ ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ ЗАСОБАМИ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА (ХХ ‒початокХХІстоліття)

Горбенко С. С.

професор Інституту мистецтв Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова

 

У статті зроблено спробу визначення періодів гуманістичного виховання учнів початкової та основної школи засобами музичного мистецтва. Висвітлено суспільно-історичні обставини, проаналізовано ряд документів, навчальних програм, факторів та ідей вітчизняних педагогів періоду ХХ ‒ початку ХХІ століття, які мали помітний вплив на зміст виховного процесу.

 

Ключові слова: періодизація, гуманістичне виховання, музична педагогіка, національно-культурний рух, освітній розвиток, музичне мистецтво, ідеї гуманізації, людські цінності.

 

Література

1. Березівська Л. Д. Реформування шкільної освіти в Україні у ХХ ст. : монографія / Л. Д. Березівська. – К. : Богданова А. М., 2008. – 406 с.

2. Гупан Н. М. До періодизації розвитку історико-педагогічного процесу в Україні / Н. М. Гупан // Шлях освіти. – 1999. ‒ № 1. – С. 45‒49.

3. Олексюк О. М. Музична педагогіка : навч. посіб. / О. М. Олексюк. – К. : КУ ім. Б. Грінченка, 2013. – 248 с.

4. Пікельна В. “Люби ближнього свого…” Філософські, історичні та педагогічні роздуми про гуманізацію освіти / В. Пікельна // Рідна школа. – 1998. ‒ № 2. – С. 26‒28.

5. Проект єдиної школи на Вкраїні. Кн.1. Основна школа. – Кам‘янець-Подільський, 1919.

6. Сухомлинська О. В. Історико-педагогічний процес: нові підходи до загальних проблем / О. В. Сухомлинська. – К. : АПН, 2003. – 68 с.

7. Терентьева Н. А. Целостный подход к музыкальному образованию и воспитанию / Н. А. Терентьева // Педагогика. ‒ 1992. ‒ № 1‒2. – С. 55‒60.