issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

СТРУКТУРА ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ СТАРШОКЛАСНИКІВ

СТРУКТУРА ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ СТАРШОКЛАСНИКІВ

Гончарук Т. В.

аспірант лабораторії діяльності позашкільних закладів Інституту проблем виховання НАПН України, вчитель біології Новоград-Волинського колегіуму

 

Розглянуто теоретичні аспекти розвитку особистісної творчості. Акцентовано увагу на вдосконаленні сучасного педагогічного процесу. Представлено систему критеріїв (особистісні та процесуальні), показників та рівнів сформованості творчого потенціалу старшокласників. Охарактеризовано компоненти творчого потенціалу (особистісний, ціннісно-мотиваційний, діяльнісний, інтелектуальний).

 

Ключові слова: творчість, творча особистість, творчий потенціал.

 

Література

1. Гуськова Е. А. Психологические условия реализации творческого потенциала студентов в учебно-воспитательном процессе вуза : дисс. … канд. психол. наук / Е. А. Гуськова. ‒ М., 2007. – 212 с.

2. Моляко В. О. Здібності, творчість, обдарованість: теорія, методика, результати досліджень / В. О. Моляко, О. Л. Музика. ‒ Житомир : Рута, 2006. ‒ 320 с.

3. Львова И. В. Психологические факторы развития креативности личности : дисс. ... канд. психол. наук / И. В. Львова. ‒ Новосибирск, 2005. ‒ 203 с.

4. Попель А. А. Психологические условия развития социальной креативности студентов в процессе профессиональной подготовки : дисс. ... канд. психол. наук / А. А. Попель. ‒ Нижний Новгород, 2005. ‒ 217 с.

5. Посталюк Н. Ю. Творческий стиль деятельности. Педагогический аспект / Н. Ю. Посталюк. ‒ Казань, 1989. ‒ 204 с.