issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ФОРМУВАННЯ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ КОМПЕТЕНЦІЙ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

ФОРМУВАННЯ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ КОМПЕТЕНЦІЙ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Ващенко О. М.
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри початкової освіти та методик природничо-математичних дисциплін Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка

Статтю присвячено проблемі формування у молодших школярів компетенцій безпеки життєдіяльності. Набуття цих компетенцій допоможе дітям не лише усвідомити знання, уміння і навички щодо безпечної поведінки вдома, у школі та в соціумі, але й навчитися застосовувати їх на практиці під керівництвом вчителя. Звернено увагу на використання вчителем на уроках з основ здоров’я інтерактивних засобів навчання.


Ключові слова: молодші школярі, безпека життєдіяльності, компетенції безпеки життєдіяльності.


Література
1. Бібік Н. Основи здоров’я в початковій школі : метод. коментар / Н. Бібік, Н. Коваль // Початкова школа. — 2005. — № 10. — С. 42-47.
2. Ващенко О. М. Організація навчально-виховного процесу з «Основ здоров’я» в 1-4 класах : навч.-метод. посібник / О. М. Ващенко. — Кам’янець-Подільський : ФОП Сисин О. В., 2010. — С. 261-284.
3. Дудчак Г. С. Виховання особистості через створення оптимального середовища / Г. Д. Дудчак // Початкова школа. — 2006. — № 5. — С. 30-33.
4. Ильинский И. М. Ради себя и «других», ради будущего… / И. М. Ильинский. — М. : Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2011. — 245 с.
5. Калиниченко І. О. Формування здоров’я школярів в умовах навчально-виховного закладу / І. О. Калиниченко // Довкілля та здоров’я. — К., 2003. — № 3. — С. 17-25.
6. Концепція формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей та молоді // Основи здоров’я : кн. для вчителя. — К. : Ґенеза, 2005. — С. 47-57.
7. Основи здоров’я : програма для загальноосвіт. навч. закладів. 1-4 класи // Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою. 1-4 класи. — К. : Освіта, 2012. — С. 314-329.
8. Формування навичок здорового способу життя у дітей та підлітків: За проектом «Діалог» : навч.-метод. посібник. — К. : ДІПСМ, 2004. — 276 с.