issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ДОСВІД КРАЇН ЄВРОСОЮЗУ ЩОДО СТАТЕВОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ ТА ЇЇ ПІДГОТОВКИ ДО ПОДРУЖНЬОГО ЖИТТЯ Й ВІДПОВІДАЛЬНОГО БАТЬКІВСТВА

ДОСВІД КРАЇН ЄВРОСОЮЗУ ЩОДО СТАТЕВОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ ТА ЇЇ ПІДГОТОВКИ ДО ПОДРУЖНЬОГО ЖИТТЯ Й ВІДПОВІДАЛЬНОГО БАТЬКІВСТВА

Бялик О. В.
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри загальної педагогіки, педагогіки вищої школи та управління Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Висвітлено досвід статевого виховання учнів у країнах Євросоюзу, розкрито його особливості, а також обґрунтовано необхідність подготовки молоді до майбутнього сімейного життя й відповідального батьківства. Зокрема, особлива увага автором звернена на вивчення досвіду таких провідних країн Європейського Союзу, як країни Скандинавії, Польща, Німеччина та Велика Британія.


Ключові слова: статеве виховання, учнівська молодь, підготовка до майбутнього подружнього життя й відповідального батьківства, країни Євросоюзу.


Література
1. Даценко І. М. Підготовка учнівської молоді до життя в сім’ї у Республіці Польща : автореф. дис. … пед. наук : 13.00.07 / Ірина Миколаївна Даценко. — Тернопіль, 2008. — 18 с.
2. Кравець В. Основні підходи до сексуальної соціалізації учнівської молоді в країнах Західної та Східної Європи / В. Кравець // Статева соціалізація та підготовка учнівської молоді до сімейного життя у педагогіці та шкільній практиці зарубіжних країн : [монографія] / за ред. члена-кореспондента АПН України, проф. В. Кравця. — Тернопіль : Астон, 2009. — С. 172-203.
3. Левчик Н. С. Підготовка учнівської молоді до виконання батьківських обов’язків у США та Великій Британії : дис. … пед. наук : 13.00.07 / Наталія Стефанівна Левчик. — Тернопіль, 2010. — 180 с.
4. Паничок Т. Я. Статеве виховання учнівської молоді у Німеччині : дис. … пед. наук : 13.00.07 / Тетяна Ярославівна Паничок. — Тернопіль, 2010. — 163 с.
5. Kontula O. Reproductive health behavior of young Europeans / Osmo Kontula // The role of education and information. — 2004. — V. 2. — 100 p.
6. Risor H. Sex education in schools in Denmark. Does Foreningen for Familie planlaegning (the Danish PPA) have a role to play? [Електронний ресурс] / H. Risor. — Режим доступу : www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12178333.