issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

РОЗВИТОК ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ У ПРОЦЕСІ МУЗИЧНОЇ ТВОРЧОСТІ

РОЗВИТОК ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ У ПРОЦЕСІ МУЗИЧНОЇ ТВОРЧОСТІ

Брилін Е. Б.
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри мистецької підготовки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського


У статті розглянуто та науково обґрунтовано технологічну модель розвитку естетичної культури студентів вищих педагогічних навчальних закладів у процесі активної музичної творчості; визначено напрями та етапи, досліджено умови вдосконалення умінь та навичок творчої діяльності, що утворюють цілісну систему професійної підготовки майбутнього вчителя музики.


Ключові слова: естетична культура, музична творчість, музичнотворча діяльність.


Література
1. Асафьев Б. В. Избранные статьи о музыкальном просвещении и образовании / Б. В. Асафьєв. — Изд. 2. — Л. : Музыка, 1973. — С. 20-95.
2. Выготский Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте : кн. для учителя / Л. С. Выготский. — 3 изд. — М. : Просвещение, 1991. — С. 22-93 с.
3. Денисов Э. В. Современная музыка и проблемы эволюции композиторской техники / Э. В. Денисов. — М. : Сов. композитор, 1986. — 205 с.
4. Леонтьев А. Н. Деятельность и личность / А. Н. Леонтьев // Вопросы философии, 1974. — № 4. — С. 87-97.
5. Раппопорт С. Х. Семиотика и язык искусства / С. Х. Раппопорт // Музыкальное искусство и наука : сб. ст. / сост. С. Х. Раппопорт. — М. : Музыка, 1973. — Вып. 2. — С. 15-22.
6. Рубинштейн С. Л. Проблемы общей психологии / С. Л. Рубинштейн. — М. : Наука, 1976. — 416 с.
7. Яворский Б. Л. Статьи. Воспоминания. Переписка / Б. Л. Яворский; ред. и сост. И. С. Рабинович. — 2-е изд., доп. — М. : Сов. композитор, 1972. — С. 115-133.