issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

Потенціал засобів літератури у вихованні патріотизму молодших підлітків

Потенціал засобів літератури у вихованні патріотизму молодших підлітків

Білоцерківець І. П.
молодший науковий співробітник лабораторії фізичного розвитку Інституту проблем виховання НАПН України


У статті окреслено поняття «виховання патріотизму», сенситивність підліткового віку для формування патріотичних якостей особистості. Розглянуто роль художньої літератури у процесі патріотичного виховання учнів, її психологічний вплив на емоційну сферу молодших підлітків для формування ідеалу громадянина-патріота.


Ключові слова: патріотизм, патріотичне виховання, художня література, молодші підлітки, художній твір.

Література
1. Концепція національно-патріотичного виховання молоді [Електронний ресурс] : затверджена спільним наказом Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерства освіти і науки України, Міністерства оборони України, Міністерства культури і туризму України від 27.10.2009 № 3754/981/538/49. — Режим доступу : http://osvita.ua/legislation/other/5397/. — Назва з екрана.
2. Бех І. Д. Виховання особистості: Сходження до духовності : наук. вид. / І. Д. Бех. – К. : Либідь, 2006. – 272 с. 
3. Вавілова І. В. Дитяча література як засіб формування особистості дитини (друга половина ХІХ — початок ХХ ст.) : дис. ... канд. наук : 13.00.01 — 2008 [Електронний ресурс] / Ірина Володимирівна Вавілова. — Режим доступу : http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/344718.html. — Назва з екрана.
4. Кірішко Л. М. Патріотичне виховання учнівської молоді в умовах сучасного навчального закладу [Електронний ресурс] / Л. М. Кірішко. — Режим доступу : www.koippo.kr.ua/arhiv/patriotichne.doc. — Назва з екрана.
5. Середа Н. А. Громадянське виховання на уроках української літератури [Електронний ресурс] / Н. А. Середа. — Режим доступу : www.teacherjournal.com.ua/.../4218-gromadya... — Назва з екрана.
6. Онопрієнко О. Патріотичне виховання як науково-педагогічна проблема: понятійний аспект [Електронний ресурс] / О. Онопрієнко. — Режим доступу : library.udpu.org.ua/...silsk.../visnuk_25.pdf. — Назва з екрана.