issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

РОЛЬ ПЕРІОДИЧНОЇ ПРЕСИ В ПОШИРЕННІ ГОСПОДАРСЬКО-КООПЕРАТИВНИХ ЗНАНЬ УКРАЇНЦІВ (ЗАХІДНА УКРАЇНА, ПОЧАТОК ХХ ст.)

РОЛЬ ПЕРІОДИЧНОЇ ПРЕСИ В ПОШИРЕННІ ГОСПОДАРСЬКО-КООПЕРАТИВНИХ ЗНАНЬ УКРАЇНЦІВ (ЗАХІДНА УКРАЇНА, ПОЧАТОК ХХ ст.)

Білавич Г. В.
кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри філології та методики початкової освіти Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника


На початку ХХ ст. у Західній Україні періодичні видання стали універсальним чинником поширення господарсько-кооперативних знань українців. Це і громадські видання, і спеціальні господарсько-просвітницькі часописи, і господарсько-кооперативні журнали, які висвітлювали окремі ділянки сільського господарства та підходи, форми, методи і засоби з поширення знань у тій чи іншій галузі, знайомили з новітніми методами господарювання. У статті представлено їх аналіз та розкрито роль, яку вони відігравали у формуванні економічних знань українців.


Ключові слова: господарсько-економічна культура, періодичні видання, часопис «Сільський господар».


Література
1. А. І. Про хліборобську освіту / А. І. // Самопоміч. — 1909. — Ч. 7. — С. 4.
2. A. М. Треба фахівців чи ні? / А. М. // Кооперативне молочарство. — 1936. — Ч. 6. — С. 15.
3. До наших Читателей // Господарь и промышленникъ. — 1881. — Ч. 23. — С. 1.
4. Животко А. Історія української преси / Аркадій Животко. — К. : Наша наука і культура, 1999. — 360 с.
5. Жук А. Українська господарсько-кооперативна преса / Андрій Жук // Господарсько-кооперативний часопис. — 1931. — Ч. 1-2. — С. 8.
6. Заява від видавництва // Газета господарська. — 1901. — Ч. 11-12. — С. 1.
7. Українські часописи Львова 1848-1939 рр. Історико-бібліографічне дослідження : у 3 т. Т. 3. 1920-1928 рр. / упор. М. М. Романюк, М. В. Галишко. — Львів : Світ, 2003. — 909 с.
8. Холєвчук М. Ширім сільськогосподарську освіту / М. Холєвчук // Сільський Господар. — Львів, 1929. — Чис. 20. — С. 2-4.
9. Храпливий Є. 25 літ часопису «Сільський господар» / Є. Храпливий // Сільський господар. — Львів, 1939. — Ч. 10-11. — С. 182-185.
10. Храпливий Є. Місяць українського часопису і наше селянство / Є. Храпливий // Сільський господар. — 1932. — Ч. 20. — С. 250-252.