issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЇ ВИХОВАННЯ КУЛЬТУРИ ОСОБИСТІСНОГО САМОСТВЕРДЖЕННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ У СОЦІАЛЬНО ЦІННІСНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЇ ВИХОВАННЯ КУЛЬТУРИ ОСОБИСТІСНОГО САМОСТВЕРДЖЕННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ У СОЦІАЛЬНО ЦІННІСНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Безкоровайна О. В.
доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри методики викладання іноземних мов Рівненського державного гуманітарного університету

Розглянуто особливості реалізації технології виховання культури особистісного самоствердження старшокласників у соціально-ціннісній діяльності в контексті особистісно орієнтованого підходу. Авторська технологія детермінована положеннями домінанти на самоствердження, організації педагогічного процесу, розвитку здібностей особистості до самозміни. Звернено увагу на класифікаційні параметри, акценти цілей, концептуальні засади, що визначають зміст, методику та особистісно орієнтований підхід.


Ключові слова: культура, технологія, особистісне самоствердження, старшокласники, соціально-ціннісна діяльність.

 

Література
1. Бех І. Д. Виховання особистості : у 2 кн. Кн. 1: Особистісно орієнтований підхід: теоретико-технологічні засади / І. Д. Бех. — К. : Либідь, 2003. — 280 c.
2. Безкоровайна О. В. Виховання культури особистісного самоствердження в ранньому юнацькому віці / О. В. Безкоровайна. — Рівне : РДГУ, 2009. — 470 с.
3. Бондаревская Е. В. Гуманистическая парадигма личностно ориентированного образования / Е. В. Бондаревская // Педагогика. — 1997. — № 4. — С. 16-20.
4. Педагогічні технології: теорія і практика : навч. посіб. / [ред. проф. М. В. Гриньової] // Полт. держ. пед. ун-т. ім. В. Г. Короленка. — П. : АСМІ, 2004. — 180 c.
5. Селевко Г. К. Современные образовательные технологии : учеб. пособие / Г. К. Селевко. — М. : Народное образование, 1998. — 256 с.