issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Андрющенко Т. К.
кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри освітнього менеджменту і педагогічних інновацій Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників


У статті представлено методику діагностики сформованості здоров’язбережувальної компетентності у дітей дошкільного віку. Проаналізовано ефективність формування у дошкільників здоров’язбережувальної компетентності. Відзначено позитивний вплив цілеспрямованої освітньої діяльності з формування у дітей здоров’язбережувальної компетентності й обґрунтовано її доцільність.


Ключові слова: діти дошкільного віку, здоров’язбережу вальна компетентність, методика діагностики, освітня діяльність, ефективність.


Література
1. Базовий компонент дошкільної освіти // Вихователь-методист дошкільного закладу. — 2012. — Спецвипуск. — С. 1-29.
2. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: бібліотека з освітньої політики / під заг. ред. О. В. Овчарук. — К. : К. І. С., 2004. — 112 с.