issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

СУБКУЛЬТУРНИЙ КОНЦЕПТ ПЕРВИННОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДИТИНИ У СІМ’Ї

СУБКУЛЬТУРНИЙ КОНЦЕПТ ПЕРВИННОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДИТИНИ У СІМ’Ї

Алєксєєнко Т. Ф.

Вперше запропоновано визначення субкультури сім’ї, розкрито її сутність і зміст як концепту, визначено сучасні тенденції розвитку та запропоновано можливі підходи і аспекти наукового аналізу як соціально-педагогічного явища.


Ключові слова: субкультура, сімейна субкультура, фактори соціально-педагогічної детермінації сімейної субкультури.

 

Література
1. Алєксєєнко Т. Ф. Ігри, іграшки та інтереси сучасних дошкільників: роль сім’ї у їх виборі / Т. Ф. Алєксєєнко // Виховна діяльність сучасної сім’ї. — Київ : Педагогічна думка, 2001. — С. 48-54.
2. Алєксєєнко Т. Ф. Проблеми дитинства у контексті сучасних соціокультурних реалій / Т. Ф. Алєксєєнко // Проблемы воспитания детей и молодежи в условиях современного поликультурного общества : сб. материалов междунар. науч.-практической конф. / под ред. Гривы О. А., Ерохина С. В. — Ялта : Артек, 2004. — С. 23-29.
3. Алєксєєнко Т. Ф. Субкультура / Т. Ф. Алєксєєнко // Соціальна педагогіка : мала енциклопедія / за заг. ред. І. Д. Звєрєвої. — К. : Центр учбової літератури, 2008. — С. 283-287.
4. Божок О. І. Феномен субкультури в багатогранності буття культури / О. І. Божок // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» : зб. наук. праць. — К., 2009. — С. 17-21.
5. Карасик В. И. Введение в когнитивную лингвистику : учеб. пособие / В. И. Карасик, М. В. Пименова [и др.]. — Кемерово : Кузбассвузиздат, 2005. — С. 61-105.
6. Слюсаревський Н. М. Субкультура як об’єкт дослідження [Електронний ресурс] / Н. М. Слюсаревський // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — 2002. — № 3. — С. 117-127. — Режим доступу : http://www.countries.ru/library/typology/subk_ukr.htm.
7. Фельдштейн Д. И. Детство как социально-психологический феномен и особое состояние развития / Д. И. Фельдштейн // Вопросы психологии. — 1998. — № 1. — С. 7-14.