issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ КУЛЬТУРИ МІЖОСОБИСТІСНОГО СПІЛКУВАННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ КУЛЬТУРИ МІЖОСОБИСТІСНОГО СПІЛКУВАННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ

Мачуська І. М.

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник лабораторії сімейного виховання Інституту проблем виховання НАПН України

 

На основі аналізу наукових джерел розкрито теоретичний аспект поняття „культура міжособистісного спілкування старшокласників”. Визначено, що культура міжособистісного спілкування учнів старших класів є сукупністю специфічних засобів, що визначають взаємодію людини з людиною і спрямовані на досягнення позитивного спілкування. Під засобами ми розуміємо доброзичливість, емпатію, повагу до іншого, почуття гумору, культуру мовлення. Сформованість культури міжособистісного спілкування виявляється у ставленні учнів до людей, що їх оточують, і у певних моральних якостях особистості, таких як: ввічливість, уважність, пунктуальність і відповідальність, скромність, тактовність, чуйність, делікатність.

 

Ключові слова: культура, культура міжособистісного спілкування, комунікативна діяльність, учні старших класів. 

 

Література

Ананьев Б. Г. Человек как предмет познания / Б. Г. Ананьев.‒ Л.: Изд-во ЛГУ, 1968.‒ 338 с.

Бех І. Д. Особистісно зорієнтоване виховання: [наук.-метод. посібник] / І. Д. Бех.‒ К.: ІЗМН, 1998. ‒ 204 с.

Бушелева Б. В. О культуре поведения / Б.В. Бушелева // Серия "Знание".‒ 1972.‒ № 12. ‒ 96 с.

Грехнев В. С. Культура педагогического общения / В. С.Грехнев.‒ М.: Просвещение, 1990. ‒ 144 с.

Зязюн І. А. Естетичний досвід особи. Формування і сфери вияву / І. А. Зязюн.‒ К.: Вища школа, ‒ 167 с.

Киричук О. В. Спілкування в класному колективі як об`єкт педагогічного управління: автореф. дис. … д-ра наук / О. В. Киричук. ‒ Київ, 1974. ‒ 58 с.

Левитан К. М. Культура педагогического общения / К. М. Левитан. ‒ Иркутск : Иркут. ун-т, 1985. ‒ 102 с.

Леонтьев А. Н. Деятельность, сознание, личность / А. Н. Леонтьев. ‒ М. : Политиздат, 1977. ‒ 303 с.

Леонтьев А. Н. Психология общения / А. Н. Леонтьев. ‒ Тарту : ТГУ, 1974. ‒ 218 с.

Лисина М. И. Проблемы онтогенеза общения / М. И. Лисина. ‒ М. : Педагогика, 1986. ‒ 143 с.

Парыгин Б. Д. Основы социально-психологической теории / Б. Д. Парыгин. ‒ М. : Просвещение, 1991. ‒ 315 с.

Соколов Э. В. Смысл и культура человеческого общения. Духовное становление человека / Э. В. Соколов. ‒ Л., 1972. ‒ 159 с.