issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

РОБОТА ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ ШКОЛИ НАД ОСНОВНИМИ ОРІЄНТИРАМИ ВИХОВАННЯ УЧНІВ 1‒11 КЛАСІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

РОБОТА ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ ШКОЛИ НАД ОСНОВНИМИ ОРІЄНТИРАМИ ВИХОВАННЯ УЧНІВ 1‒11 КЛАСІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Мартинець Л. А.

кандидат педагогічних наук (доктор філософії в галузі педагогіки), доцент кафедри управління освітою Донецького національного університету

 

У статті визначено роль сім’ї та школи в організації сучасного виховання особистості школяра. Розкрито етапи роботи педагогічного колективу над Основними орієнтирами виховання учнів 1‒11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів як орієнтовного документа щодо створення цілісної виховної системи на основі громадянських і загальнолюдських цінностей.

 

Ключові слова: орієнтири виховання, виховна система, проектування.

 

Література

Бех І. Д. Виховання особистості : у 2 кн. Кн. 1: Особистісно орієнтований підхід: теоретико-технологічні засади : [навч.-метод. вид.] / І. Д. Бех. – К. : Либідь, 2003. – 280 с.

Василенко О. Робота колективу над єдиною науково-методичною темою школи / О. Василенко // Школа молодого директора / [упор. М. Голубенко]. – К., 2003. – 112 с.

Губернський Л. Філософія як теорія та методологія розвитку освіти / Л. Губернський, В. Андрущенко. – К. : МП Леся, 2008. – 516 с.

Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року [Електронний ресурс].– Режим доступу:http://zakon4.rada.gov. ‒ Назва з екрана.

Про Основні орієнтири виховання учнів 1‒11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України : наказ МОНмолодьспорту № 1243 від 31.10.2011 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://osvita.ua. ‒ Назва з екрана.

Сучасне виховання школярів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://vovse.net/poz/poznews/365-mnsterstvom-osvti-viznacheno-osnovn-oryentiri-vihovannya-ukrayinskih-shkolyarv.html. ‒ Назва з екрана.