issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ АЛЬТРУЇЗМУ ЯК СОЦІАЛЬНО ЗНАЧУЩОЇ ЯКОСТІ У МОЛОДШИХ ПІДЛІТКІВ

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ АЛЬТРУЇЗМУ ЯК СОЦІАЛЬНО ЗНАЧУЩОЇ ЯКОСТІ У МОЛОДШИХ ПІДЛІТКІВ

Малиношевський Р. В.

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник лабораторії соціальної педагогіки Інституту проблем виховання НАПН України

 

Розглянуто використання у площині соціально-педагогічної практики теоретичних конструкцій альтруїзму. Акцентовано, що архітектоніка альтруїзму є необхідним теоретичним підґрунтям розгортання цілеспрямованого виховного впливу з метою формування альтруїзму як соціально значущої якості молодшого підлітка.

 

Ключові слова: альтруїзм, архітектоніка, соціально значуща якість.

 

Література

Алєксєєнко Т. Ф. Соціальні благодійні проекти як форма соціально-ціннісної діяльності учнівської молоді / Т. Ф. Алєксєєнко // Добро починається з тебе :збірник благодійних проектів учасників Другого всеукраїнського конкурсу «Добро починається з тебе». ‒ К. : Генеза, 2010. ‒ 84 с.

Алєксєєнко Т. Ф. Теоретико-методологічні основи формування соціально значущих якостей особистості у груповій доброчинній діяльності / Т. Ф. Алєксєєнко // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. праць. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Виннченка, 2012. – Вип. 16, кн. 1. – С. 9–16.

Бех І. Д. Виховання особистості : [підруч.] / І. Д. Бех. – К. : Либідь, 2008. – 848 с.

Насиновская Е. Е. Альтруистический императив / Е. Е.Насиновская // Современная психология мотивации / под ред. Д. А.Леонтьева. – М.: Смысл, 2002.– С. 152–171.

Фельдштейн Д. И. Психологическиеособенностиразвитияличности в подростковомвозрасте // Вопросыпсихологии.– 1988.– № 6.– С. 31–41.