issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ МУЗЕЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ У ПОЗАШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ МУЗЕЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ У ПОЗАШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Любич ОІ.

науковий співробітник лабораторії діяльності позашкільних закладів Інституту проблем виховання НАПН України

 

У статті розкрито значення музейної педагогіки для процесу виховання учнів у позашкільних навчальних закладах. Визначено основні принципи і завдання музейної педагогіки як інноваційної технології, обґрунтовано модель музейно-педагогічного процесу та його складові. Висвітлено роль музейного педагога і критерії його педагогічної майстерності.

 

Ключові слова: музей, музейна педагогіка, інноваційні технології, виховання.

 

Література

Вайдахер Ф. Загальна музеологія : посібник / Ф. Вайдахер. – Львів : Літопис, 2005. – 632 с.

Козлова І. В. Музейна педагогіка як засіб громадянського виховання учнів / І. В. Козлова // Завуч. – 2006. – № 15. – С. 2–6.

Мезенцева Г. П. Музеєзнавство / Г. П. Мезенцева. – К. : Вища школа, 1980. – 120 с.

Музейная педагогика: из опыта методической работы / [под ред. А. Н. Морозовой, О. В. Мельниковой]. – М. : ТЦ Сфера, 2006. – 416 с.

Нормативна база діяльності музеїв навчальних закладів системи Міністерства освіти і науки України / упор. Савченко Н. В. – К. : Український державний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді, 2006. – 28 с.

Положення про музей при закладі освіти системи Міністерства України. ‒ 1997. ‒ № 151.

Столяров Б. А. Музейная педагогика, история, теория, практика / Б. А. Столяров. – М. : Высшая школа, 2004. – 216 с.

Український музей при навчальному закладі: історія і сучасність : матеріали обл. наук.-метод. конф., 4‒5 верес. 2007 р., Кіровоград / ред. Л. А. Гайда. – Кіровоград : видавництво КОІППО імені Василя Сухомлинського, 2008. – 148 с.