issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІ КОНЦЕПЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ТЕХНІЧНИХ КОЛЕДЖАХ НІМЕЧЧИНИ

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІ КОНЦЕПЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ТЕХНІЧНИХ КОЛЕДЖАХ НІМЕЧЧИНИ

Ларіна Т. В.

викладач іноземних мов (англійська, німецька) Виноградівського державного коледжу Мукачівського державного університету

 

У статті розглянуто рівень сучасної середньої професійної освіти у Німеччині. Виявлено чинники середньої професійної підготовки у Німеччині, які є аналогічними до фахової підготовки у технічних коледжах України, а також визначальні освітньо-професійні концепції навчальної діяльності та керівні принципи професійної освіти у німецьких технічних коледжах.

 

Ключові слова: середня професійна освіта, освітньо-професійні концепції, технічні коледжі Німеччини. 

 

Література

Дупак Н. В. Концепція якості професійної освіти / Н. В. Дупак // Педагогічні науки: Вісник Житомирського державного університету. ‒ 2009. – Вип. 43. [Електр. ресурс]. Режим доступу: <http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vzhdu/2009_43/11_43.pdf> – Загол. з екрана.

Кирилловский А. Н. Реформирование системы среднего профессионального образования объединённой Германии / А. Н. Кирилловский // Известия РГПУ им. Герцена. – Санкт-Петербург, 2006. ‒ № 23. – С. 146–149.

Немецкая модель первичного профессионального образования // Труд за рубежом. ‒  ‒ №  ‒ С. 27‒43. [Електр. ресурс]. ‒ Режим доступу:http://learning.rzd.ru/news/public/ru?STRUCTURE_ID=260&layer_id=4069&id=134 – Загол. з екрана.

Обозрение: профессиональная підготовка. – 2011 [Електр. ресурс]. ‒ Режим доступу: <http://delernen.ru/publ/rund_um_deutschland/1/2-1-0-31>. – Загол. з екрана.

Образование в Германии: Профессиональное образование в 21-м веке. – 2011 [Електр. ресурс]. ‒ Режим доступу: <http://yastudent.ru/articles/2/7/1863.html>. – Загол. з екрана.

Профессиональные высшие средние школы Германии. – 2011 [Електр. ресурс]. ‒ Режим доступу:<http://www.educationsystems.info/itemhtml>. – Загол. з екрана.

Профессиональное образование (от учащегося и ученика до мастера). – 2011 [Електр. ресурс]. ‒ Режим доступу: <http://www.webglobus.de/articles/professionalnoe__v_germanii>. – Загол. з екрана.

Система образования в Германии. – 2011 [Електр. ресурс]. ‒ Режим доступу: <http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-27217/>. – Загол. з екрана.

LehrplanfürZweijährigeFachschuleFachbereichTechnikFachrichtungElektrotechnik / Hessisches Kulturministerium. – Wiesbaden, 2011 [Електр. ресурс]. – Режим доступу:<http://www.berufliche.bildung.hessen.de>. – Загол. з екрана.

ScheibEntwicklungeinerKonzeptionfüreineModelinitiativezurQualitätsentwicklungund-sicherunginderbetrieblichenBerufsausbildung / ThomasScheib, LarsWindelband, GeorgSpöttl. – Bonn, Berlin, 2009. ‒ . [Електр. ресурс]. – Режим доступу:<http://www.bmbf.de/pub/band_vier_berufsbildungsforschung.pdf>. – Загол. з екрана.