issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ВИХОВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОСТІ СТУДЕНТІВ У ВИЩІЙ ШКОЛІ США

ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ВИХОВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОСТІ СТУДЕНТІВ У ВИЩІЙ ШКОЛІ США
Цифровий ідентифікатор (DOI): https://doi.org/10.32405/2308-3778-2018-22-276-283

Юлія Шаранова

У статті висвітлено теоретичний аналіз американських науково-педагогічних джерел з проблеми виховання громадянськості студентів у вищій школі США. Розглянуто роль та специфіку американської громадянської освіти у вихованні громадянськості студентів. Виявлено, що виховання громадянськості є центральною концепцією в освітній філософії США, слугуючи основою політичної демократії країни та індивідуальної автономії кожного студента, а також
інтелектуальних та демократичних традицій, що пов’язує сучасну епоху з історією становлення американської держави. Наголошено, що виховання громадянськості сприяє формуванню у студентів духовно-моральних цінностей, самостійного критичного мислення та відповідального ставлення до діяльності в усіх сферах життя. Цей процес охоплює не лише знання, вміння і навички, а й набутий практичний досвід суспільно значущої діяльності, цінності, привласнені особистістю
моделі поведінки, способи і техніки ефективної взаємодії з іншими людьми. Виховання громадянськості у вищій школі США базується на усвідомленні кожним студентом відмінності між особою як суб’єктом етики й права та громадянином, який володіє громадянськими та політичні правами, визнаними конституцією країни. Зазначено, що виховання громадянськості
охоплює: по-перше, набуття знань про Сполучені Штати Америки, включаючи історію країни загалом та становлення уряду США зокрема; цінності, принципи та цілі американської демократії; роль громадян США у розвитку демократії; розвиток інших світових товариств та їхні відносини з США, а також принципи співіснування різних культур у межах США; по-друге, розвиток критичного мислення, що є необхідним для ефективного залучення до громадянської активності. Відповідно до викликів сучасності окреслено особливості виховання громадянськості у США як країни з усталеним демократичним суспільством, де студентів закладів вищої освіти готують до свідомої громадської активності та самостійної відповідальної діяльності на благо громади. 

Ключові слова: вища школа США, громадянське навчання і виховання, громадянськість, духовно-моральні цінності, критичне мислення.