issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ХАРАКТЕРИСТИКА ВПРОВАДЖЕННЯ ЗМІСТОВНО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ ВИХОВАННЯ ЕТНІЧНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ СТУДЕНТІВ

ХАРАКТЕРИСТИКА ВПРОВАДЖЕННЯ ЗМІСТОВНО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ ВИХОВАННЯ ЕТНІЧНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ СТУДЕНТІВ

Чжан Сяосін

У статті розкрито етап впровадження змістовно-технологічного забезпечення процесу виховання етнічної толерантностістудентів. Представлено технологію виховання етнічної толерантності студентів як послідовне впровадження методів, формта засобів клубної діяльності. Деталізовано відповідний методичний інструментарій: методи, прийоми, засоби та форми виховної роботи, що спрямовані на оптимізацію процесу виховання етнічної толерантності студентів в умовах музичного клубу. Розкрито виховні можливості таких форм роботи, як лекторій, музичний вечір, музична вітальня, тренінг у контексті виховання етнічної толерантності студентів.

Ключові слова: змістовно-технологічне забезпечення; виховання етнічної толерантності; форми виховання; методи виховання; студенти; музичний клуб

Література

1. Вайнола Р.Х. Особливості педагогічного забезпечення професійного самовизначення майбутніх соціальних педагогів на початковому етапі навчання / Р.Х. Вайнола, Л.С. Неїжпапа // Наукові записки. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2012. – №3. – С. 89-92. – (Серія “Психолого-педагогічні науки” (Ніжинський державний університет імені Микола Гоголя).
2. Карпенчук С.Г. Теорія і методика виховання. Навчальний посібник. – К. : Вища школа, 1997. – 380 с.
3. Словник української мови: в 11 тт. / АН УРСР. Інститут мовознавства; за ред. І. К. Білодіда. – К. : Наукова думка,
1970–1980. – Т. 4. – С. 473.