issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ІНТЕРЕНЕТ-ПРОСТІР ЯК ПАРАДОКСАЛЬНА ТЕХНОЛОГІЯ ВИХОВАННЯ ПІДРОСТАЮЧОЇ ОСОБИСТОСТІ

ІНТЕРЕНЕТ-ПРОСТІР ЯК ПАРАДОКСАЛЬНА ТЕХНОЛОГІЯ ВИХОВАННЯ ПІДРОСТАЮЧОЇ ОСОБИСТОСТІ

Л.М.Сокол

В статті розкриваються специфічні особливості функціонування Інтернет-простору в цілому, та Інтернет-технологій,
зокрема; їх дія на свідомість та структуру знань особистості. Проаналізовані можливості педагогічного впливу на становлення активної, самостійної особистості у кіберпросторі.

Ключові слова: Інтернет, віртуальна реальність, кіберпростір, Інтернет-технології, особистість, розвиток, саморозвиток, родова самосвідомість.  

Література
1. Алексеева И.Ю. Интернет и проблема субъекта / И.Ю.Алексеева // Влияние интернета на сознание и структуру знания. – М., 2004. – С. 24–57.
2. Бех І. Д. Особистісно зорієнтоване виховання : наук.-метод. посіб. / І. Д. Бех; Ін-т змісту і методів навчання. – К., 1998. – 204 c.
3. Никитаев В.В. Пространство и время WWW / В.В Никитаев // Влияние интернета на сознание и структуру знания. – М., 2004. – С. 73–94.
4. Новоженина О.В. Интернет как новая реальность и феномен современной цивилизации / О.В. Новоженина // Влияние интернета на сознание и структуру знания. – М., 2004. – С. 195–216.
5. Розин В.М. Интернет – новая информационная технология, семиозис, виртуальная середа / В.М. Розин // Влияние интернета на сознание и структуру знания. – М., 2004. – С. 3–24.
6. Романюк О.В. Мережевий нарцисцизм: сутність, природа, причини поширення, залучення української молоді /
О.В. Романюк // Идеи. философско списание” (център за развитие на личността humanus, пловдив, – България, 2016. – С. 28-38.

7. Jonathan Haidt. Te Righteous Mind. New York: First Vintage Books Editions, 2013, pp.30-55.
8. Daniel Kahneman. Tinking: Fast and Slow. New York: Farrar,Straus and Giroux, 2011, pp.120-186. 
9. Arnold Kling. Te Tribal Mind: Moral Reasoning and Public Discourse. – Режим доступу // http://www.aei.org/publication/
the-tribal-mind-moral-reasoning-and-public-discourse/ 
10. Peter Marris. Loss and Change (Psychology Revivals): Revised Edition. New York: Routledge, 2014 – pp.61-78.
11. Bruce Schneier. Liars and Outliers. Indiana: John Wiley & Sons Inc., pp.112-234.
12. Jim Manzi. Uncontrolled. New York: Basic book, pp. 204-346.