issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ ЦІННІСНО ОРІЄНТОВАНОЇ АКТИВНОСТІ МОЛОДШИХ ПІДЛІТКІВ

ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ ЦІННІСНО ОРІЄНТОВАНОЇ АКТИВНОСТІ МОЛОДШИХ ПІДЛІТКІВ

Н. В. Сергєєва

У статті проаналізовано особливості соціально-педагогічної підтримки ціннісно орієнтованної активності молодших підлітків. Наведено характеристики понять “соціально-педагогічна підтримка”, “ціннісно орієнтована активність”. Схарактеризовані умови організації соціально-педагогічної підтримки, визначено її завдання, зміст, форми та методи. Особлива увага зосереджена насоціально-педагогічних методах підтримки ціннісно орієнтованоїактивності молодших підлітків.

Ключові слова: соціально-педагогічна підтримка, ціннісно орієнтована активність, молодший підлітковий вік, форми, методи.

Література
1. Безпалько О. В. Просвітницький тренінг як різновид соціальних послуг для дітей та молоді / О. В. Безпалько // Соціалізація особистості : зб. наук. праць / Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова / заг. ред.
А. Й. Капської. – К. : Логос, 2003. – Т. ХХІ. – С. 24–35.
2. Виховання особистості у доброчинній діяльності : метод. посіб. / [Алєксєєнко Т. Ф., Данілова А. П., Малиношевський Р. В. та ін.] / під заг. ред Т. Ф. Алєксєєнко. – Ніжин : ПП Лисенко, 2015. – 192 с. – С. 47.
3. Основи практичної психології / В. Панок, Т. Титаренко та ін. – К. : Либідь, 2003. – 536 с. – С. 195.
4. Самоукина Н. В. Практический психолог в школе: лекции, консультирование, тренинги / Н. В. Самоукина. – М. : Изд-во Института Психотерапии, 2003. – 244 с.

5. Соціальна педагогіка : мала енциклопедія / [за заг. ред. проф. І. Д. Звєрєвої]. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 336 с. – С. 265.