issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

БЕСІДА ЯК ІНСТРУМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЇ СПРИЙМАННЯ ТА ОБГОВОРЕННЯ ТВОРІВ ЖИВОПИСУ З ДІТЬМИ: ТИПИ І ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД

БЕСІДА ЯК ІНСТРУМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЇ СПРИЙМАННЯ ТА ОБГОВОРЕННЯ ТВОРІВ ЖИВОПИСУ З ДІТЬМИ: ТИПИ І ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД

В. В. Рагозіна

У статті актуалізується проблема важливості і необхідності забезпечення спілкування дітей дошкільного віку з творами живопису різних жанрів в умовах дошкільного навчального закладу. Доведено,що одним із вагомих інструментів у цьому процесі є бесіда. Автор аналізує типи бесід, які використовуються в освітній дошкільній практиці (вступна, мистецтвознавча, монографічна, евристична, творча, фасилітована), розкриває специфіку їх використання під час організації сприймання і обговорення художніх творів з дошкільниками та на прикладах показує, як конструюються питання різних типів.

Ключові слова: сприймання, обговорення, твори живопису, діти дошкільного віку, бесіда, типи бесід, фасилітована бесіда.

Література
1. Бакушинський А. В. Художественное творчество и воспитание / составитель Н. Н. Фомина, вступительные статьи
Н. Н. Фомина, Т. А. Копчева. – М. : Карапуз, 2009. – 304 ., илл. – (Педагогика детства).
2. Барб-Галль Ф. Як розмовляти з дітьми про мистецтво / пер. з франц. Софії Рябчук. – Львів : Видавництво Старого Лева, 2014. – 192 с.
3. Креативний ребенок: диагностика и развитие творческих способностей. Серия “Мир вашего ребенка”. – Ростов н/ Д : Феникс, 2004. – 416 с.; цв. илл.
4. Рагозіна В. В. Формування творчих здібностей молодших школярів у процесі музичної діяльності : дис. ... канд. пед.
наук : 13.00.01 / Ін-т проблем виховання АПН України. – К., 1999. – 199 с.
5. Сухорукова Г. В., Дронова О. О., Голота Н. М., Янцур Л. А. Образотворче мистецтво з методикою викладання в дошкільному навчальному закладі : підручник / за заг. ред. Г. В. Сухорукової. – Київ : Видавничий дім “Слово”, 2010. – 376 с. : іл.
6. Ученые записки Ленинградского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. Т.18. / отв. ед.
С. Л. Рубинштейн. – Л. : 1939. – 348 с.
7. Формування образного мислення. Методичні рекомендації вчителям з особистісного та естетичного розвитку молодших школярів за програмою ФОМ. – Нью-Йорк – Київ : НМЦ “Інтелект”, 2002. – 46 с. ( у співав. з Бібік Н. М., Масол Л. М. та ін.).
8. Чумичёва Р. М. Дошкольникам о живописи / Р. М. Чумичёва. – М. : Просвещение, 1992. – 126 с., 16 л. ил.