issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

СУТНІСТЬ І ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ

СУТНІСТЬ І ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ

О. Л. Пруцакова

У статті акцентується значимість і необхідність екологізації  освітнього простору у час екологічної кризи, виокремлюються основні наукові підходи до розуміння сутності екологізації, її особливості у освітньому процесі, роль у сталому розвитку суспільства. Визначаються поняття “освітній простір“, “еколого орієнтований освітній простір“, сформульовано й обґрунтованопедагогічні умови створення еколого-орієнтованого простору сучасного загальноосвітнього навчального закладу,

Ключові слова: екологізація, освітній простір, еколого-орієнтований освітній простір, екологічна компетентнісь, освіта сталого розвитку.

Література
1. Герасимов И.П. Советская конструктивная география / И.П. Герасимов. – М. : Наука, 1976. – 342 с.
2. Застело А.О. Екологізація освітньої взаємодії / А. О. Застело // “Періодичне видання” Вісник Одеського національного університету. Психологія. – 2012. – Т. 17, Вип. 9. – С. 90-97.
3. Калинин В. Формула экологического образования / В. Калинин // Евразия. Природа и люди. – 1997. – № 6. – С. 39–40.
4. Максаковский В.П. О сквозных направлениях в школьной географии / В.П. Максаковский // География в школе. – 1998. – № 1. – С. 45–50.
5. Морозова Н.В. Экологизация образования как средство формирования экологической культуры / Н.В. Морозова //
Фундаментальные исследования. – 2012. – № 3 (часть 2). – С. 300-304.
6. Экологический энциклопедический словарь. – Издательство “Ноосфера”, Москва. – 2006.