issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ЗАКОНОМІРНОСТІ СУЧАСНОГО ОСВІТНЬОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В УПРАВЛІННІ СИСТЕМОЮ ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЗАШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

ЗАКОНОМІРНОСТІ СУЧАСНОГО ОСВІТНЬОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В УПРАВЛІННІ СИСТЕМОЮ ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЗАШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

О.В. Просіна

У статті розкрито закономірності управління сучасного освітнього менеджменту, визначено специфічні закономірності для управління системою виховної діяльності позашкільного навчального закладу, зважаючи на те, що головною закономірністю виховного процесу є орієнтація на розвиток особистості.

Ключові слова: закономірності, менеджмент, закономірності менеджменту, управління позашкільним навчальним закладом, особистість.

Література
1. Гончаренко С. У. Педагогічні закони, закономірності, принципи / С. У. Гончаренко. – Рівне : Волинські обереги, 2012. – 192 с.
2. Даниленко Л. І. Управління інноваційною діяльністю в загальноосвітніх навчальних закладах : [монографія]. – Київ :
Міленіум, 2004 – 358 с.
3. Маслов В. І. Наукові основи та функції управління ЗНЗ: [навч. посіб.] / В. І. Маслов. – Тернопіль : Астон, 2007. –
150 с., с. 60
4. Пікельна В. С. Управління школою / В. С. Пікельна. – Х.: Видав. гр. “Основа“, 2004. – 220 с. (у ІІ ч.)., с. 67
5. Рябова З. В. Закономірності та принципи маркетингового управління соціально-педагогічними системами /
З. В. Рябова // Післядипломна освіта в Україні. – 2017 – № 1 – С. 46-50, с. 51-52.