issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

НАЦІОНАЛЬНІ ЦІННОСТІ ЯК СУЧАСНИЙ ДЕРЖАВНИЦЬКО-СУСПІЛЬНИЙ ПРІОРИТЕТ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНІ ЦІННОСТІ ЯК СУЧАСНИЙ ДЕРЖАВНИЦЬКО-СУСПІЛЬНИЙ ПРІОРИТЕТ УКРАЇНИ

Ж. В. Петрочко

У статті висвітлено реалії та нові акценти національно-патріотичного виховання; на основі міжнародного досвіду розкрито
сутність і значення національних цінностей України (соборність, воля, гідність, самобутність) як сучасного суспільно-державницького пріоритету.

Ключові слова: національні цінності, соборність, воля, гідність, самобутність.