issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЗАКЛАСНОЇ ВИХОВНОЇ РОБОТИ ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ У ФОРМУВАННІ ОСОБИСТОСТІ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЗАКЛАСНОЇ ВИХОВНОЇ РОБОТИ ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ У ФОРМУВАННІ ОСОБИСТОСТІ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА

О. М. Пархоменко

У статті розглядаються та характеризуються загальні теоретичні основи організації позакласної виховної роботи та її зна-
чення у формуванні особистості молодшого школяра. Досягнення цієї мети повною мірою пов’язане з процесом залучення учнів до праці. Виховне середовище автор визначає як частину соціального середовища, котре спеціально створюється для формування суб’єктів суспільної діяльності на всіх рівнях соціального життя. Ефективність вирішення цього завдання залежить від стану і вдосконалення трудового виховання за найбільш тісного спілкування дорослих і дітей у
загальноосвітніх закладах країни.

Ключові слова: позакласна робота, виховний процес, гурток, факультатив, молодша школа, добровільність, співпраця.

Література
1. Бех І.Д., Радул В. Педагогічна культура і розвиток соціальної зрілості особисті вчителя Наукові записки. Випуск 32.
Ч.1. Серія “Педагогічні науки”. – Кіровоград : РВЦ КДПУ ім. В. Винниченка, 2001. – С. 19.
2. Галузинський В.М. Педагогіка. Київ., “Вища школа” 1995 р. – С. 48-50.
3. Карпенчук С.Г. Теорія і методика виховання : навч. посібник. – К. : Вища школа, 1997. – С. 22.
4. Концепція позакласної виховної роботи в загально-освітній школі – К., 1991. – С. 34.
5. Кузь В.Г., Руденко Ю.Д., Сергійчук З.О. Основи національного виховання. Умань, 1993. – С. 210.
6. Сухомлинский В.А. Методика воспитания коллектива. – М. : Просвещение, 1981. – С. 117.
7. Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям. – М. 2000. – С. 78.
8. Соя М. М., Луцький Я.В.. Виховна робота в дитячих оздоровчих закладах. Івано-Франківськ, 1995 р. – С. 28-30.
9. Стельмахович М.Г. Теорія і практика українського національного виховання. Івано-Франківськ, 1996. – С. 23.