issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ЗАСТОСУВАННЯ АКСІОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ПОЗАШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

ЗАСТОСУВАННЯ АКСІОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ПОЗАШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

В. Мачуський, А. В. Корнієнко

У статті розкрито проблему застосування аксіологічного підходу в навчально-виховному процесі позашкільного навчального закладу. Наголошено, що аксіологічний підхід є ефективним засобом удосконалення навчального змісту і методик, які б сприяли формуванню у вихованців цінностей як способів самопізнання та самореалізації у різних видах творчої діяльності. Представлено авторські навчальні програми для позашкільної освіти, які забезпечують
ефективне вирішення проблеми формування патріотизму як цінності у гуртках декоративно-ужиткового мистецтва позашкільних навчальних закладів.

Ключові слова: аксіологічний підхід, цінність, патріотизм, гуртки, позашкільний навчальний заклад.

Література
1. Бех І. Д. Програма патріотичного виховання дітей та учнівської молоді / І. Бех, К. Чорна. Київ. – 2014. – 29 с.
2. Бех І. Д. Духовні цінності в розвитку особистості / Іван Дмитрович Бех // Педагогіка і психологія. – № 1. – 1997. –
124 с.
3. Гершунский Б. С. Педагогическая прогностика: Методология, теория и практика / Б. С. Гершунский. – Київ. Вища школа, 1986. – 200 с.
4. Етнокультурне виховання учнів засобами декоративно-ужиткового мистецтва в умовах позашкільного навчаль-
ного закладу: метод. посіб. / [І. Д. Бровко, А. В. Корнієнко, В. В. Мачуський та інші]; за ред. А. В. Корнієнко. – Д. : Надру-
ковано ПП Дрига Т.В., 2016. – 236 с.
5. Кыверялг А. А. Методы исследования в профессиональной педагогике / А. А. Кыверялг. – Таллин, Валгус, 1980. – 334 с.
6. Мачуський В. В. Теоретичний аналіз поняття особистісні цінності / В. В. Мачуський // Позашкільна освіта у розвитку
держави [збірник методичних матеріалів ; за заг. ред. В. В. Вербицького] – Київ, НЕНЦ, 2015. – С. 95-99.