issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ЦІННОСТІ ЖИТТЯ СТАРШИХ ПІДЛІТКІВ ЯК ПРОБЛЕМА ПЕДАГОГІЧНОГО АНАЛІЗУ

ЦІННОСТІ ЖИТТЯ СТАРШИХ ПІДЛІТКІВ ЯК ПРОБЛЕМА ПЕДАГОГІЧНОГО АНАЛІЗУ

Р.В. Малиношевський

У статті означено проблемні контури феномена “цінності життя”. З’ясовується, що цінності є універсальними смислоутворю- вальними категоріями, сутність яких полягає в їх значущості. Вони виступають горизонтом граничних смислів і основоположних цілей життя суб’єкта. Однак, цінностям життя властива значуща фак- тичність, що модифікується у процесі особистісної деконструкції сенсу цінностей.

Ключові слова: цінності життя, деконструкція, компліментарність, старші підлітки.

Література

1.Бех І.Д. Виховання особистості: підручн. / І.Д. Бех, – К. : Либідь, 2008. – 848 с.
2. Фукуяма Ф. Конец истории? / Ф. Фукуяма // Вопросы философии. – 1990. – №  3. – С. 134–148. 
3. Шахрай В. Теоретичні засади формування цінності життя у підлітків / В. Шахрай // Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал : матеріали звіт. наук.-практ конф. Ін-ту проблем виховання НАПН України за 2016 рік / за ред. І.Д. Беха, Ж.В. Петрочко. – Івано-Франківськ : НАІР, 2017. – Вип.5. – С. 288–291.
4. Liman Man Wai Li,Michael H. Bond.(2010) Analyzing National Change in Citizen Secularism Across Four Time Periods in the World Values Survey. – Режим доступу: http://www. worldvaluessurvey.org/WVSPublicationsBooks.jsp?PUB=77.