issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ВИХОВАННЯ НАПН УКРАЇНИ У ПРОСТОРІ СУЧАСНОГО ІННОВАЦІЙНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ВИХОВАННЯ НАПН УКРАЇНИ У ПРОСТОРІ СУЧАСНОГО ІННОВАЦІЙНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

С. В. Коновець, Т. Є. Федорченко

Стаття присвячена узагальненню діяльності Інституту проблем виховання Національної академії педагогічних наук України. Представлено інформацію про напрями дослідження та науководослідні досягнення Інституту щодо розроблення методології і теорії виховання, експериментальної роботи, практики з вирішення проблем виховання, підготовки відповідної навчальної і методичної літератури. Висвітлено діяльність Інституту, який спільно з різними установами та організаціями України проводить різнопланові заходи, присвячені актуальним питанням виховання підростаючого покоління.

Ключові слова: Інститут проблем виховання НАПН України, напрями досліджень, діяльність лабораторій, публікації.