issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

СУЧАСНИЙ ЗМІСТ СОЦІАЛЬНО- РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО НАПРЯМУ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

СУЧАСНИЙ ЗМІСТ СОЦІАЛЬНО- РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО НАПРЯМУ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

О. В. Литовченко

Матеріали статті представляють аспекти сучасного розвитку позашкільної освіти. Актуалізовано роль позашкільної освіти як інституту виховання, зміст якого має бути спрямований на становлення світогляду, виховання патріотичних почуттів, громадянських якостей особистості; коротко розкрито особливості сучасного змісту соціально-реабілітаційного напряму позашкільної освіти. Наведено приклад навчальної програми, яка має на меті підготовку лідерів учнівського самоврядування, розвиток творчого та соціального потенціалу учнів.

Ключові слова: позашкільна освіта, позашкільні навчальні заклади, соціально-реабілітаційний напрям.

Література
1. Бех І.  Д. Програма українського патріотичного виховання дітей та учнівської молоді [Електронний ресурс] /  І.  Д.  Бех, К.  І.  Чорна.  – Режим  доступу:  http://www.ipv.org.ua/ data/28.01.15/Programa%20patriotychnogo%20vyxovannya.pdf.
2. Виховуємо громадян-патріотів України: науково-методичний посібник / авт. кол. за заг. кер. К. І. Чорної. – Черкаси : вид. ЧОІПОПП, 2012. – 268 с.