issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

АРТ-ТЕРАПЕВТИЧНІ Й АРТ-ПЕДАГОГІЧНІ ПОСЛУГИ НА СЛУЖБІ ПРОФІЛАКТИКИ НЕГАТИВНИХ ТЕНДЕНЦІЙ СЕРЕД МОЛОДІ

АРТ-ТЕРАПЕВТИЧНІ Й АРТ-ПЕДАГОГІЧНІ ПОСЛУГИ НА СЛУЖБІ ПРОФІЛАКТИКИ НЕГАТИВНИХ ТЕНДЕНЦІЙ СЕРЕД МОЛОДІ

Г. А. Касен, А. А. Момбек, А. Б. Айтбаева

У статті аналізуються і зіставляються специфіка та стан арт-терапевтичних та арт-педагогічних послуг у країнах далекого і ближнього зарубіжжя та в Казахстані. На думку авторів, використання елементів aрт-терaпіі у профілактиці негативних тенденцій серед молоді сприяє посиленню зaхисних фaктoрів стосовно можливого залучення у негативне середовище, у тoму числі – суїцідaльнo спрямоване. Доведено, що чим ширше у суспільстві представлені форми підтримки населення, створені на основі арт-методів і арттехнік, тим сильнішим є антисуїцидальний бар’єр.


Ключові слова: арт-послуги, арт-педагогічні послуги, арттерапевтичні послуги, арт-педагогічна діяльність.